ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

مسابقه تیم های نفت امیدیه و قادسیه الخبر/ Qadisiyah Al-Khobar – Naft Omidieh/ عکس