مصوبات جدید هیات رئیسه استان آذربایجان شرقی

در جلسه نخست هیئت رئیسه شنا استان آذربایجان شرقی درسال جدید سیدرضا حسینی میلانی به عنوان مسئول کمیته شنای هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان معرفی شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در این جلسه علاوه بر انتصاب سیدرضا حسینی میلانی به عنوان مسئول کمیته شنا اعضای هیئت رئیسه ضمن بررسی اقدامات وفعالیت های سال گذشته اخلاق مداری،حضور پررنگ دراینچون کره جنوبی و مسابقات کشوری را به عنوان اولویت هیئت شنای این استان درسال ۱۳۹۳ عنوان کردند.
جلسه روزشنبه ۲۳فروردین ۹۳درمحل هیئت شنای استان وباحضورآقای ابراهیم فیروزی،رئیس هیئت-خانم مهدوی نائب رئیس-محمدرضا فرج الهی دبیرهیئت- حریریان خزانه دار- خانم صالح ودادی، میلانی، مهرجو وشکول اعضای هیئت رئیسه برگزارگردیدو آقای فکرآزاد عضو هیئت رئیسه تنها غایب جلسه بودند.
دراین جلسه اهم اقدامات وفعالیتهای سال گذشته موردبررسی وبازنگری قرارگرفت وآقای فیروزی ضمن قدردانی ازهمراهی فدراسیون شنا، خصوصا جناب آقای رضوانی ریاست محترم فدراسیون –همکاران اداره کل ورزش وجوانان استان بویژه جناب آقای اسبقیان مدیرکل محترم وهمکاران واعضای هیئت وجامعه ورزشی استان ،ضمن بررسی نقاط قوت وضعف برنامه های اجرا شده هیئت درسال ۹۲،رویکرد هیئت استان درسالجاری راحضورنمایندگان استان دربازیهای آسیایی اینچون وقرارگرفتن تمامی رشته های ورزشی استان درسکوی قهرمانی کشور واولویت اصلی هیئت را ادب واخلاق مداری عنوان کردند.
درادامه این جلسه اعضای هیئت رئیسه نقطه نظرات خودرابیان کردند وجمع بندی جلسه نیز بشرح ذیل توسط رئیس هیئت شنای استان انجام گرفت:
– مقررشد جلسات هیئت رئیسه بطورعادی هر۲ماه یکباربرگزارگردد.
– مقررگردید موضوع آموزش واستفاده ازسالن بدنسازی استخرسهند ودرآمدزایی بوفه استخرموردتوجه قرارگیرد.
– باتوجه به استعفای آقای داریوش عباسی ازمسئولیت کمیته شنای هیئت استان ،آقای رضامیلانی ازپیشکسوتان ومربیان باتجربه وباسابقه استان بعنوان رئیس کمیته شنای هیئت استان آذربایجان شرقی معرفی شدند.
– مقررگردید مسئولین کمیته های شنای آقایان وبانوان حداکثرتا۱۵اردیبهشت نسبت به معرفی مربیان تیمهای استان در۴رده سنی اقدام نمایند.
– مقررگردید مسئولیت برگزاری جشنواره شنای پسران بعهده مسئول کمیته استعدادیابی آقای احدصدری باشد.
– مقررشد پیگیری شود تاتمام استخرها درشهرستانها تایم های مناسب دراختیارهیئتهای شنای شهرستانها قراردهند.
– مقرر گردید درموضوع میزبانی مسابقات قهرمانی کشور آبهای آزاد درتبریز پیگیری شود.
– مقررگردید دوره های بازآموزی مربیان شنای استان درصورت درخواست وداشتن امکانات درشهرستانها نیز برگزارگردد.
در پایان این جسه نیز طی حکمی از سوی ابراهیم فیروزی رئیس هیئت شنا،شیرجه و واترپلو آذربایجانشرقی ،سیدرضا حسینی میلانی به عنوان مسئول کمیته شنای هیئت شنا، شیرجه و واترپلو استان آذربایجان شرقی منصوب شد.

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب