اصلاحیه/

نتایج مسابقات جام شنای هنری کشور سال ۱۳۹۸

Print Friendly
نتایج مسابقات جام شنای هنری کشور سال 1398

مسابقات جام شنای هنری کشور ۱۵ الی ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ در چهار رده سنی دختران در استخر قهرمانی آزادی برگزار و در پایان تیم‌های برتر این دوره از رقابت‌ها مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات جام شنای هنری (شنای موزون) کشور در چهار رده سنی به مناسبت چهلمین و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی  ۱۵ الی ۱۸ بهمن ماه ۱۳۹۸ در استخر قهرمانی آزادی برگزار شد. این مسابقات برای رده های سنی ۱۲ و زیر ۱۲ سال، ۱۳-۱۵سال، ۱۶- ۱۸ سال و ۱۹ سال به بالا دختران پیگیری و در پایان این مسابقات به نفرات برتر مدال و حکم قهرمانی و با توجه به مجموع امتیازات رشته‌های تک نفره solo، دو نفره Duet و تیمی در هر رده سنی به باشگاه‌های برتر کاپ اهدا شد.

 

نتایج مسابقات جام شنای هنری کشور سال ۱۳۹۸:

رده سنی ۱۲ و زیر ۱۲سال

 • رشته تک نفره solo رده سنی ۱۲ و زیر۱۲سال:
 1. رسپینا زارعی تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۶۶/۵۶
 2. دینا اکرمی خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژاد الف با امتیاز ۶۶/۵۴
 3. روژا میکیلانی تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۶۴/۹۰
 • رشته دو نفره Duet رده سنی ۱۲ و زیر ۱۲سال :
 1. پریسا افچنگی ، دینا اکرمی خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژآد الف با امتیاز ۶۷/۴۴
 2. ساینا قنائی ، نازنین زهرا فروتن خراسان رضوی باشگاه اندیشه با امتیاز ۶۴/۶۶
 3. گلسا کمانکش ، غزل مومن طامه تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۶۴/۱۵
 • رشته تیمی رده سنی ۱۲ و زیر ۱۲ سال  :
 1. مقام اول خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژآد با امتیاز ۶۴/۶۸
 2. مقام دوم  تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۶۲/۱۵
 3. مقام سوم تهران باشگاه سمن با امتیاز ۶۰/۹۵

 

رده سنی ۱۳ تا ۱۵سال

 • رشته تک نفره solo رده سنی ۱۳ تا ۱۵سال :
 1. الینا غفوریان تیماجی خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژاد الف با امتیاز ۷۰/۹۹
 2. باران سیاف نیا گیلان باشگاه شایان با امتیاز ۷۰/۶۲
 3. غزل روشن زاده تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۶۷/۰۷
 • رشته دو نفره Duet رده سنی ۱۳ تا ۱۵سال :

     ۱. باران غضنفری ، روژین احمدپور تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۶۶/۹۳
    ۲. اسما امینی نقندر ، عطیه امینی نقندر خراسان رضوی باشگاه اندیشه با امتیاز ۶۶/۳۳
    ۲. محدثه شعبانی ، باران سیاف نیا گیلان باشگاه شایان با امتیاز ۶۶/۳۳
    ۳. الینا غفوریان تیماجی ، شهرزاد فضعلی خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژآد الف با امتیاز ۶۴/۳۸

 • رشته تیمی رده سنی ۱۳ تا ۱۵ سال :
 1. مقام اول خراسان رضوی باشگاه اندیشه با امتیاز ۶۷/۹۸
 2. مقام دوم خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژآد با امتیاز ۶۶/۵۵
 3. مقام سوم تهران باشگاه سمن باامتیاز ۶۵/۲۳

 

رده سنی ۱۶ تا ۱۸سال:

 • رشته تک نفره solo رده سنی ۱۶ تا ۱۸سال:
 1. سیده نوریا رحیمی مقدم گیلان باشگاه شایان با امتیاز ۷۲/۱۶
 2. الینا حاحی بابایی خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژاد الف با امتیاز ۷۱/۵۱
 3. سارا کائیی تهران باشگاه موج خورشید ب با امتیاز ۷۰/۱۶
 • رشته دو نفره Duet رده سنی ۱۶ تا ۱۸ سال:
 1. عطیه مهر افشان ، سیده مهسا موسوی مدنی تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۷۴/۲۴
 2. سیده نوریا رحیمی مقدم ، مانیا مختاری گیلان باشگاه شایان با امتیاز ۷۱/۰۶
 3. صنم مستوفی ، مائده بنائی آذربایجان شرقی با امتیاز ۵۲/۱۴
 • رشته تیمی رده سنی ۱۶تا۱۸ سال :
 1. مقام اول تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۷۲/۷۸
 2. مقام دوم آذربایجان شرقی با امتیاز ۴۷/۵۳

 

رده سنی ۱۹سال به بالا

 • رشته تک نفره solo رده سنی ۱۹سال به بالا :
 1. غزل حسین شاهی تهران باشگاه موج خورشید با امتیاز ۷۴/۴۴
 2. متینا شفیعی تهران باشگاه موج خورشید با امتیاز ۷۰/۸۶
 3. زهرا شادینا تهران باشگاه موج خورشید ب  با امتیاز ۵۴/۴۴
 • رشته دو نفره Duet رده سنی ۱۹سال به بالا سال:
 1. مارال زمانی ، متینا شفیعی  تهران باشگاه موج خورشید با امتیاز ۷۶/۳۸
 2.  زهرا شادینا، زینب شادنیا تهران موج خورشید ب با امتیاز ۶۴/۶۶
 • رشته تیمی رده سنی ۱۹سال به بالا :
 1. مقام اول تهران باشگاه موج خورشید الف با امتیاز ۷۶/۳۶

 

 

نتایج کاپ مسابقات جام شنای هنری کشور سال ۱۳۹۸:

 • رده سنی ۱۲ و زیر ۱۲سال
 1.  خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژاد الف با مجموع امتیاز ۱۴۶
 2. تهران باشگاه موج خورشید الف  با مجموع امتیاز ۱۴۰
 3. تهران باشگاه سمن با مجموع امتیاز ۹۵

 

 • رده سنی ۱۳ تا ۱۵سال
 1. خراسان رضوی باشگاه هاشمی نژاد الف با مجموع امتیاز ۱۲۸
 2. خراسان رضوی باشگاه اندیشه با مجموع امتیاز ۱۲۷
 3. تهران باشگاه موج خورشید الف با مجموع امتیاز ۱۲۴

 

 • رده سنی ۱۶ تا ۱۸سال:
 1. تهران باشگاه موج خورشید الف با مجموع امتیاز ۱۳۰
 2. آذربایجان شرقی با مجموع امتیاز ۱۰۶
 3. گیلان باشگاه شایان با مجموع امتیاز ۷۱

 

 • رده سنی ۱۹سال به بالا
 1. تهران باشگاه موج خورشید الف با مجموع امتیاز ۱۵۴
 2. تهران باشگاه موج خورشید ب با مجموع امتیاز ۵۳
 3. مازندران باشگاه ماتینا با مجموع امتیاز ۳۴

 

 

انتهای پیام


Print Friendly

اخبار مرتبط