نتایج نخستین روز مسابقات برترین شناگران دختر کشور

مسابقات برترین شناگران دختر کشور د رده سنی ١٣ سال به بالا با پیشتازی شناگران تهران پیگیری می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات برترین شناگران دختر کشور – یادواره شهیده زهرا اسدی که از دیروز سه شنبه با رقابت شناگران ٧ استان در استخر ورزشگاه آزادی آغاز شده است، با پیشتازی شناگران تهران پیگیری می شود.
در این مسابقات شناگران ٧ استان، قزوین، گیلان، خراسان رضوی، البرز، اصفهان و فارس حضور دارند و ١۵ ماده به مدت دو روز رقابت می کنند.
نتایج نخستین روز این مسابقات در ٧ ماده رقابتی به شرح زیر است:
٢۰۰ متر پروانه:
١- مهدیه شبانی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ١۵ صدم ثانیه
٢- مانا حسینی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ٩۶ صدم ثانیه
٣- سارینا اشتیاقی از تهران با زمان ٢ دقیقه و ۴٧ ثانیه و ٩٢ صدم ثانیه
۵۰ متر آزاد:
١- زهرا حسینی زاده نمینی از فارس با زمان ٢٨ ثانیه و ٧٢ صدم ثانیه
٢- مائده طهماسبی از تهران با زمان ٣۰ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه
٣- سمانه حشمت زاده و ارغوان تیموری به ترتیب از البرز و تهران با زمان ٣۰ ثانیه و ۵٨ صدم ثانیه (مشترکا سوم)
٢۰۰ متر قورباغه:
١- دنیا حسینی از اصفهان با زمان ٢ دقیقه و ۵٧ ثانیه و ٣۶ صدم ثانیه
٢- دل آرام رزازان از تهران با زمان ٣ دقیقه و ٩۶ صدم ثانیه
٣- عاطفه رئوفت از فارس با زمان ٣ دقیقه و ۵ ثانیه و ٣ صدم ثانیه
۴۰۰ متر آزاد:
١- مهدیه شبانی از تهران با زمان ۵ دقیقه و ١۰ ثانیه و ١۰ صدم ثانیه
٢- رها طبیب از تهران با زمان ۵ دقیقه و ١٢ ثانیه و ١١ صدم ثانیه
١۰۰ متر آزاد:
١- زهرا حسین زاده نمینی از فارس با زمان ١ دقیقه و ٢ ثانیه و ٣۶ صدم ثانیه
٢- سارینا اشتیاقی از تهران با زمان ١ دقیقه و ۵ ثانیه و ٢٣ صدم ثانیه
٣- مهدیه شبانی از تهران با زمان ١ دقیقه و ۵ ثانیه و ٣٣ صدم ثانیه
۵۰ متر کرال پشت:
١- سارینا اشتیاقی از تهران با زمان ٣٣ ثانیه و ٢۰ صدم ثانیه
٢- ارغوان تیموری ازتهران باد زمان ٣۴ ثانیه و ۶٢ صدم ثانیه
٣- یاسمن بادامکی از خراسان رضوی با زمان ٣۵ ثانیه و ٧ صدم ثانیه

١۵۰۰ متر آزاد:
١- سارینا اشتیاقی از تهران با زمان ٢۰ دقیقه و ۴۰ ثانیه و ٧۶ صدم ثانیه
٢- رها طبیب از تهران با زمان ٢۰ دقیقه و ۵٨ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه
٣- نیایش خدایی از البرز با زمان ٢٢ دقیقه و ١١ ثانیه و ۴۵ صدم ثانیه
این مسابقات امروز چهارشنبه در دو نوبت صبح و عصر با برگزاری مواد ٢۰۰ متر آزاد، ۵۰ متر پروانه، ١۰۰ متر قورباغه، ١۰۰ متر کرال پشت، ٢۰۰ متر مختلط انفرادی، ۵۰ متر قورباغه، ٢۰۰ متر کرال پشت و ١۰۰ متر پروانه و معرفی برترین شناگران این مسابقات به پایان خواهد رسید.

image_printپرینت مطلب