کسب ۴ طلا،۴ نقره و یک برنز توسط ملی پوشان شنای ایران

در نخستین روز این رقابتها که در مجموعه ورزشی حمدان بن محمد بن راشد شهر دوبی برگزار می شود، امروز آرین اولیایی در ماده ۴۰۰ متر آزاد رده سنی ١٧-١۶ سال با زمان ٨٣/١٨/۴ دقیقه به عنوان نخست دست یافت و طلا گرفت در همین رده سنی ودر ماده ١۰۰ متر آزاد آرشام میرزایی با زمان ٧۵/۵۴ ثانیه به عنوان نفر اول مدال طلا را از آن خود کرد، در ١۰۰ متر آزاد محمد بیداریان با زمان ٧۶/۵١ ثانیه اول شد و به مدال طلا دست یافت، پاشا وحدتی با زمان ۶٨/۵٣ ثانیه به مدال نقره دست یافت و سروش خواجگی با زمان ٢٢/۵۴ ثانیه در این ماده هشتم شد.
در ماده ٢۰۰ متر مختلط انفرادی سعید آشتیانی با زمان ٢٩/۰٩/۰٢ دقیقه به مقام اول و طلای دیگری را برای کشورمان به ارمغان آورد ضمنا احمد رضا جلالی با زمان ۶۶/١١/۰٢ دقیقه در این ماده در جایگاه دوم ایستاد و مدال نقره دریافت کرد.
در ماده ۵۰ متر پروانه ابوالرشید اژدری با زمان ۴٩/٢۶ ثانیه به مدال نقره دست یافت، در ماده ٢۰۰*۴ آزاد تیمی تیم کشورمان متشکل از ( بیداریان، مالدار قصری، آشتیانی و اولیایی) با زمان ١٨/۴٧/٨ دقیقه به مقام دوم و مدال نقره دیگری دست یافتند و
پوریا مالدار قصری با زمان ۵٨/۰١/١ دقیقه در ماده ١۰۰ متر کرال پشت مدال برنز را از آن خود کرد.
شایان ذکر است این رقابتها عصر امروز در بخش جایزه بزرگ پیگیری وطی آن آرین اولیایی در ۴۰۰ متر آزاد، امیر محمد شجاعی فر در ۵۰ متر قورباغه، ابوالرشید اژدری در ۵۰ متر پروانه، سروش خواجگی، محمد بیداریان و پاشا وحدتی در ماده ١۰۰ متر آزاد، شعید آشتیانی و احمد رضا جلالی در ماده ٢۰۰ متر مختلط انفرادی و پوریا مالدار قصری در ماده ١۰۰ متر کرال پشت به رقابت با حریفان خود خواهند پرداخت.

image_printپرینت مطلب