گزارش تصویری؛ مراسم اختتامیه و جشن قهرمانی ایران

عکاس/ پیام ثانی