گزارش تصویری/ بازی فینال ایران و جشن قهرمانی

عکاس/ پیام ثانی