قهرمانی ولایت در مشهد

گزارش تصویری- جام قهرمانی ولایت (۲)