ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مرحله پایانی لیگ شیرجه (13 اسفند 1393)