گزارش تصویری مسابقه دانشگاه آزاد – نفت امیدیه

عکاس: بهنام رنجکش