آئین‌نامه سی‌امین دوره لیگ برتر واترپلو کشور سال ۱۳۹۹

در راستای آماده سازی ورزشکاران و ایجاد انگیزه در جهت رشد اعتلای واترپلو ضمن تبعیت از شیوه نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا، آیین نامه اجرایی سی امین دوره لیگ برتر واترپلو باشگاه‌های کشور در سال ۱۳۹۹ توسط کمیته فنی اعلام شد.

ادامه مطلب »