نیما خوشبخت: وزیر فقط یک بار به اردوی واترپلو بیاید

ملی‌‎پوش واترپلوی ایران در آستانه اردوی تیم ملی برای شرکت در مسابقات جهانی توسعه واترپلو گفت: انتظار داریم که وزیر ورزش یکبار هم سر تمرین واترپلو بیاید. فقط بیاید و ببیند که واترپلو چقدر ورزش سنگینی است. ببیند که چقدر تلاش می کنیم تا پرچم ایران به اهتزار دربیاید. بیاید و فقط یکبار ما را ببیند.

ادامه مطلب »