افزایش تعداد داوران بین‌المللی واترپلو، یکی از مزیت‌های فیناترافی

مسئول امور بین‌الملل و رئیس کمیته داوران واترپلو یکی از امتیازات میزبانی مسابقات توسعه جهانی واترپلو را افزایش سهمیه داوران بین‌المللی دانست و تعداد داوران بین المللی ایران در این رشته را تا سال آینده ۵ نفر عنوان کرد.

ادامه مطلب »