رضوانی: وزارت ورزش برخوردهای درستی با متخلفان انجام داده است

رئیس فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلوی ایران با اشاره با اینکه حسب تاکیدات مقام معظم رهبری، برخوردهای درستی با متخلفان در وزارت دکتر گودرزی صورت گرفته، گفت: حقیقتا اشراف مقام معظم رهبری به ورزش روحیه بخش است.

ادامه مطلب »