حامد ملک خانبانان: جواب خیلی ها را می دهیم

بازیکن تیم ملی واترپلو ساحلی ایران در آستانه اعزام به بازی های آسیایی گفت: نتیجه خوبی که در مسابقات واترپلو قهرمانی آسیا می گیریم، می تواند جواب خیلی از کسانی را که واترپلو را به بازی های آسیایی نفرستادند، بدهد.

ادامه مطلب »