پذیرفته: رویکرد فدراسیون انگیزه ها را بالا برده است

مسئول کمیته امور شهرستان های فدراسیون با اشاره به نقش مربیان شهرستانی در موفقیت تیم ملی واترپلو جوانان و آماده سازی تیم واترپلوی ساحلی گفت: رویکرد فدراسیون در میدان دادن به همه نخبگان ورزشی انگیزه کار را بالا برده است.

ادامه مطلب »