مربی تیم ملی شیرجه

قائم میرابیان: اردوی چین شیرجه ایران را احیا می کند

مربی تیم ملی شیرجه ایران با اظهار خشنودی از رایزنی های صورت گرفته برای اعزام شیرجه روها به اردوهای برون مرزی گفت: چین مهد شیرجه است و با برگزاری اردو تدارکاتی در این کشور روح شیرجه ایران دوباره احیا می شود.

ادامه مطلب »