اسامی پذیرفته شدگان دوره مربیگری درجه یک شنا اعلام شد

از سوی کمیته آموزش فدراسیون شنا، اسامی پذیرفته شدگان دوره مربیگری درجه یک شنا اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، دوره مربیگری درجه یک شنا طی روزهای ١۴ لغایت ٢٢ آبان ماه با شرکت ۵٩ شرکت کننده در دو بخش بانوان و آقایان برگزار شد که اسامی پذیرفته شدگان این دوره به شرح زیر است:

* بخش بانوان:
مهرسا فریدنیا ٢- غزاله دانه کار ٣- محبوبه ابرهیمی ۴- فاطمه سهیلی ۵- زهره ظرافت انگیز ۶- مهسا حضوری ٧- آرتمیس راقب کیانی ٨- تندیس عمادی ٩- مریم طاهریان ١۰-رودابه همتی.

* بخش آقایان:
١- امین شایسته نیکو ٢- فرشید حقیقی وند ٣- حسین کریم زاده فرد ۴- امیر حسین سخندانی ۵- مرتضی داودی ۶- امیر حسین زهرایی٧- احمد ثابت قدم ٨- علی اکبر سرافراز ٩- محمود مرداسی ١۰- مسعود کرمانی زاده ١١- محمد علی ضیمران ١٢- سید حامد سیاه پوش ١٣- پیمان پیرمرادی، ١۴- مهدی شفیعی ١۵- محمد کاظم پارسییان ١۶- مجید رجبی ١٧- مهدی اکبری نژاد ١٨- نوید نیک بین ١٩- افشین ملک شاهی٢۰- فرهاد قدیری ٢١- آیدین ظریفی ٢٢- علی خورجهانی٢٣- سیاوش توکلی ٢۴- اسماعیل کرمی ٢۵- محمدرضا شهابی کاسب ٢۶- احسان سوری ٢٧- علی سلمانی ٢٨- علی هوشنگی ٢٩ – محمد رضا قاری حقیقت.

توضیحات: نمره روش تحقیق از ١۰ نمره اعلام شده و با ارائه پروژه نمره کامل منظور خواهد شد.
پروژه: تحقیقی با عنوان و موضوع مرتبط با شنا با رعایت ادبیات تدوین پروژه تحقیقاتی با نام خود به آدرس
amoozesh.shena@yahoo.com تا٢۵ آذر ماه ایمیل شود. لازم بذکر است در صورت عدم ارائه پروژه تا قبل از موعد مقرر
نمره نهایی همان نمره کارنامه خواهد بود.

تبصره ١: نمره قبولی در دروس تئوری ١٢ و در بخش عملی ٧۰ می باشد.
جهت اطلاع از وضعیت نمرات تئوری با شماره ٨٨٨٢٣١۰۴ تماس بگیرید.
تبصره ٢: در صورت اعتراض به نمرات فوق به مدت ٧٢ ساعت پس از اعلام نتایج قابل ارائه می باشد.
( تا آخر وقت اداری ٩١/٩/٢۰ از طریق شماره فکس ٨٨٣١٧۵۵٨) پس از موعد مذکور به اعتراضات ترتیب اثرداده نخواهد شد.
قابل توجه مردودین بخش عملی: درراستای ارج نهادن به تلاش وحضور مربیان در دوره و عنایت خاص مقام عالی فدراسیون و
مدرسین شنا به ایشان یک فرصت دیگر (شانس مجدد قبولی)جهت اجرای آزمون عملی (شامل مهارتهای فنی ۴شنا به همراه
استارتها،برگشت ها و بطورخاص سالتو ) تا حداکثر ٢ ماه آتی به منظورانجام تمرین و آمادگی بهتر ؛ آزمون مجدد برگزار خواهد شد.

image_printپرینت مطلب