آغاز مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان

مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان از امروز (شنبه) به میزبانی تبریز آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ مسابقات شنای جام قهرمانی آذربایجان در رده های سنی ۱۱-۱۴ سال از امروز (شنبه) به صورت مسافت کوتاه آغاز شد. این مسابقات که در تقویم ورزشی فدراسیون و مصوبه کمیته فنی شنا به صورت سالیانه ثبت شده است، در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود. در بخش دختران مسابقات از ۸ تا۱۱ شهریور و در بخش پسران از ۱۱ تا ۱۴ شهریور ماه برگزار می شود. این مسابقات به صورت نهایی و در دو نوبت صبح و بعد از ظهر انجام می پذیرد. در حال حاضر ۲۱ تیم در بخش بانوان اعلام آمادگی کرده اند.
*آئین نامه مسابقات شنا مسافت کوتاه جام قهرمانی آذربایجان- رده سنی نوجوانان (۱۳۸۲-۱۳۷۹)
بر اساس تصمیم کمیته فنی شنا مقرراست مسابقات شنا مسافت کوتاه در رده سنی نوجوانان تحت عنوان- جام قهرمانی آذربایجان – جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور به شرح جدول ذیل برگزار گردد. علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت در مسابقات مذکور اقدام فرمائید.
تعداد افراد اعزامی از هر استان:
الف) سرپرست ۱ نفر
ب) مربی ۱ نفر
ج) ورزشکار ۷ نفر
حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، سرپرست، ورزشکار و داور ۹ نفرخواهد بود.

²محل و زمان اجرای مسابقات:
دختران:
رده سنی نوجوانان- متولدین ۸۲-۱۳۷۹
ورود به اردو: بعدازظهرشنبه ۱۳۹۳/۶/۸ ساعت ۱۶:۰۰
شروع مسابقات: ۱۳۹۳/۶/۹
پایان مسابقات: ۱۳۹۳/۶/۱۰
خروج از اردو: صبح روز سه شنبه ۱۳۹۳/۶/۱۱

پسران:
رده سنی نوجوانان- متولدین ۸۲-۱۳۷۹
ورود به اردو: بعدازظهر سه شنبه ۱۳۹۳/۶/۱۱ساعت ۱۶:۰۰
شروع مسابقات: ۱۳۹۳/۶/۱۲
پایان مسابقات: ۱۳۹۳/۶/۱۳
خروج از اردو: صبح روزجمعه ۱۳۹۳/۶/۱۴

²محل برگزاری و اسکان شناگران:
محل برگزاری: آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز – خیابان ورزش – استخر سهند
محل اسکان: آذربایجان شرقی- شهرستان تبریز – پایگاه دوم شکاری – هتل ستاره

²چگونگی برگزاری مسابقات:
۱- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.
۲- مسابقات صبح رأس ساعت ۹ و عصر رأس ساعت ۱۷ آغاز خواهد شد.
۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعد از ظهر آخرین روز مسابقات با اهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

²کنگره مسابقات:
رأس ساعت ۲۱ روز قبل از مسابقات در محل اردو در بخش دختران و پسران انجام خواهد شد.

²دستورجلسه :
۱- تلاوت قرآن کریم
۲- خیر مقدم
۳- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات
۴- تعداد اعضای کمیته فنی۵ نفر بوده که ۳ نفر از طرف فدراسیون شنا و ۲ نفر از بین مربیان و سرپرستان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.

²مدارک مورد نیاز:
۱-همراه داشتن اصل شناسنامه عکس دار واصل شناسنامه یکی از والدین (مادر یا پدر) و ارسال یک برگ کپی شناسنامه ورزشکار
تبصره: چنانچه برخی از ورزشکاران دارای شناسنامه عکس دار نیستند داشتن اصل شناسنامه به همراه گواهی اشتغال به تحصیل عکس دار معتبر الزامی است.
۲- دو قطعه عکس به منظور صدور کارت مخصوص مسابقات و فایل اسکن شده عکس اعضاء تیم در قالب لوح فشرده
۳- کارت بیمه پزشکی ورزشی (۱۳۹۳)
۴- داشتن حداقل کارت مربیگری درجه ۲ برای مربیان در بخش بانوان و کارت مربیگری درجه ۱ در بخش آقایان و ارسال کپی کارت مربیگری مربیان
۵-همراه داشتن کارت ملی وارسال کپی کارت ملی ورزشکار
۶- کلیه مدارک تیم های شرکت کننده جهت صدورکارت شرکت می بایست حداکثر تا تاریخ ۹۳/۵/۲۵ در بخش دختران و ۹۳/۶/۲ در بخش پسران به هیأت شنا استان آذربایجان شرقی به آدرس : تبریز- خیابان باغ شمالی- ساختمان شطرنج- تلفکس: ۰۴۱۱۵۵۶۰۵۵۵ ارسال شود در صورت عدم ارسال مدارک از شرکت تیم ها جلوگیری بعمل خواهد آمد.
* جهت هماهنگی و ارسال مدارک و کسب اطلاعات بیشتر با نمایندگان هیأت شنا استان آذربایجان شرقی آقایان: محمدرضا فرج الهی (دبیر هیأت شنا استان- ۰۹۱۴۳۱۵۲۰۰۱)و دکتر مسعود مهرجو (مسئول کمیته مسابقات هیأت شنا استان- ۰۹۱۴۱۱۶۵۱۳۱) تماس حاصل نمائید.
* تذکرمهم :
شناگران گروه های سنی درصورتی که به هر دلیل با ذکر توضیحات در شناسنامه صغر سن داشته باشند حق شرکت در مسابقات مذکور را نخواهند داشت، لذا به همراه داشتن اصل شناسنامه الزامی بوده و از شرکت شناگرانی که اصل شناسنامه خود را به همراه نداشته باشند و یا به هردلیلی شناسنامه آنان مخدوش وحتی با طی مراحل قانونی صغرسن داشته باشند جلوگیری بعمل خواهد آمد.

²امورمالی
۱- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب و غیره ….) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی و سرپرست توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه (اسکان و غذا) در طول مسابقات به ازاء هر نفر مبلغ یک میلیون و نه صدهزار ریال (۱/۹۰۰/۰۰۰ ریال) خواهد بود.
۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (اولیاءبازیکنان، راننده ، همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

²مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:
۱- در هریک از رشته های شنا فقط دو شناگر از هر تیم میتواند در مسابقات شرکت کند.
۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی وتیمی شرکت نماید.
۳- تمامی شناگران اعزامی می بایست حداقل در یک رشته مسابقه دهند.
۴- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.
۵- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدامی شود.
۶- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (۳۰۰,۰۰۰ ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.
۷- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط سرپرست تیم، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.
۸- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .
۹- ارسال یا فکس ارنج تیم حداکثر تا پایان وقت اداری و روز چهار شنبه مورخ ۹۳/۵/۲۵در بخش دختران و روز یکشنبه مورخ ۹۳/۶/۲ در بخش پسران . پس از اتمام تاریخ های مذکور هیچگونه تغییری در برگه های ارسالی داده نمی شود و تیم هایی که فاقد برگه ارنج باشند از ورود به مسابقات محروم خواهند شد.
تذکر مهم: ضمن ارسال مواد مسابقات شنا و برنامه روزانه مسابقات و برگه ارنج تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را الزاماًباذکر نفرات (شناگر در هررده سنی، مربی، سرپرست و داور ) حداکثر تا تاریخ ۹۳/۵/۲۹ (دختران) و ۹۳/۶/۲ (پسران) ازطریق نمابر۸۸۸۲۰۷۱۴ و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس (INFO@IRSF.IR) ارسال نمائید، شایان ذکر است در صورت عدم ارسال برگه ارنج تا تاریخ فوق از ورود تیم های فاقد برگه ارنج جلوگیری بعمل خواهد آمد.
ماده ۱۰: بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیهای بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی در این مسابقات بلامانع میباشد.
تبصره : در صورت افزایش تیم های شرکت کننده و عدم ظرفیت پذیرش محل اسکان ، اولویت با هیاتها و تیم هایی است که در زمان مقرر اعلام آمادگی و برگه ارنج خود را ارسال نموده اند.لازم بذکر است در شرایط یکسان اولویت پذیرش با هیاتهای شنا استانها خواهد بود.

برنامه مسابقات:
صبح روز اول: ۲۰۰متر آزاد، ۱۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر قورباغه، ۲۰۰ متر پروانه
عصر روز اول: ۵۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر قورباغه، ۱۰۰×۴ متر آزاد تیمی آزا
صبح روز دوم: ۱۰۰ متر آزاد، ۲۰۰ متر قورباغه، ۲۰۰ متر مختلط انفرادی، ۱۰۰ متر پروانه
عصر روز دوم: ۵۰ متر کرال پشت، ۱۰۰ متر مختلط انفرادی، ۵۰ متر پروانه، ۱۰۰×۴ متر مختلط تیمی

image_printپرینت مطلب