اعضای کمیته فنی واترپلو منصوب شدند

طی احکامی از سوی سرپرست فدراسیون شنا، اعضای کمیته فنی واترپلو این فدر اسیون منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، از سوی برانوش نیک بین سرپرست فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو و طی احکامی محمد هادی بیک، حمید شب انگیز، نادر غفوری، سیروس طاهریان، مسعود رضوانی، محمد جواد پذیرفته و کامبیز رخشانی مهر به عنوان اعضای کمیته فنی واترپلو منصوب شدند.

در بخشی از این حکم آمده است: شایسته است با مشارکت فعال در امور و برنامه ریزی مطلوب در خصوص گسترش اعطلای رشته واترپلو اقدام نمائید.

ریاست این کمیته را نادر غفوری بر عهده دارد.

image_printپرینت مطلب