بازنگری الگوهای آموزشی شنا،شیرجه و واترپلو/فعالیت هیات های استانی بیشتر می شود

نخستین جلسه مسولان اجرایی فدراسیون امروز با هدف بازنگری در مباحث کلان آموزش مربیان و داوران به ریاست رضوانی سرپرست فدراسیون برگزار شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، نخستین جلسه مسولان اجرایی فدراسیون امروز با هدف بازنگری در مباحث کلان آموزشی به ریاست محسن رضوانی سرپرست فدراسیون برگزار شد که طی آن اعضا به بحث و تبادل نظر در خصوص اهداف کلان آموزشی پیش روی شنای ایران از جمله نقش مدرسین و هیاتها در تربیت مربیان ونقش هیاتها در برگزاری کلاسهای پایه آموزشی پرداختند. بر این اساس مقرر شد که با بازنگری الگوهای آموزشی وبه روز رسانی دستور العمل های مالی،فنی و آموزش دوره های آموزشی مربیگری وداوران کمیته آموزش،آیین نامه جدیدی را در سال جاری آموزشی خود تدوین نماید. در پایان این نشست با تاکید سرپرست فدراسیون مقرر شد هیات های سراسر کشور نظرات و پیشنهادات خود را طی نامه ای حداکثر تا ٨ اردیبهشت به فدراسیون ارائه کنند تا در جلسات بعدی با در نظر گرفتن این نظرات تصمیماتی در خصوص مباحث آموزشی اتخاذ شود.

image_printپرینت مطلب