بخشنامه فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو

بخشـنامه

قابل توجه کلیه ورزشکاران، اولیاء و مربیان محترم شنا، شیرجه و واترپلو با توجه به لزوم اطلاع رسانی دقیق فدراسیون شنا پیرامون مدارس قهرمانی شنا، شیرجه و واترپلو، بدینوسیله خواهمشند است موارد مشروح ذیل را مورد توجه قرار فرمائید:
١- میزان شهریه دریافتی طبق آئین نامه مالی و به نرخ دولتی تعیین گردیده و از پرداخت هرگونه وجه اضافی به مربیان و یا سایر افراد جداً خودداری فرمائید.
٢- از خرید و توصیه های پزشکی غیرتخصصی پیرامون مکمل های ورزشی جداً پرهیز نماید.
شایان ذکر است فدراسیون شنا با هرگونه تخلف پیرامون موارد فوق الذکر جداً برخورد می نماید. لذا در صورت مشاهده با تخلفات فوق مستدعی است مراتب را از طریق تلفکس ٨٨٨٢۰٧١۴ و یا از طریق پست الکترونیکی info@irsf.ir به این فدراسیون گزارش نمائید.

image_printپرینت مطلب