برتری تیمهای نفت امیدیه و مقاومت بسیج در ۵ ماده سوم

در آغاز روز دوم مرحله دوم مسابقات قهرمانی شنای باشگاههای کشور – جام خلیج فارس – شناگران تیمهای نفت امیدیه و مقاومت بسیج به بیشترین برتری دست یافتند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا ؛ مرحله دوم مسابقات شنای باشگاههای کشور -جام خلیج فارس – که از صبح دیروز پنج شنبه ۶ بهمن ماه با حضور ٧ تیم ؛ هیات شنای گیلان،نفت امیدیه،مقاومت بسیج، هیات شنای فارس،فولاد مبارکه سپاهان، هیات شنای فارس و هیات شنای زنجان آغاز شده صبح امروز جمعه ٧ بهمن با برگزاری ۵ ماده سوم در استخر آزادی تهران پیگیری شد که نتایج آن به شرح ذیل است:

* ٢۰۰متر آزاد:
١-سعید آشتیانی از مقاومت بسیج با زمان ٨١/۰۰/٢دقیقه
٢- پوریا مالدار قصری از نفت امیدیه با زمان ٨۵/۰٢/٢دقیقه
٣-اصلاح اصلانیان از تیم مقاومت بسیج با زمان ۵٩/۰٣/۰٢ دقیقه

* ۵۰متر پروانه:
١-افشین عسگری از نفت امیدیه با زمان٧٧/٢۵ثانیه
٢-گامر دیلانچنیان از فولاد مبارکه سپاهان ۶۶/٢۶ثانیه
٣-رضا انصاری از هیات شنای زنجان با زمان٩١/٢۶ ثانیه

* ١۰۰متر قورباغه:
١-امیر محمد شجاعی فر از نفت امیدیه با زمان ۴٣/۰٨/١دقیقه
٢-سینا رجبی مقدم از هیات شنای گیلان با زمان٢۴/١١/١دقیقه
٣-مهبد ایوبی از هیات شنای گیلان با زمان٨۴/١١/١دقیقه

* ١۰۰متر کرال پشت:
١-عارف چگینی از تیم نفت امیدیه با زمان۴۴/۰٣/١دقیقه
٢-رهام پیروانی از هیات شنای گیلان با زمان ۴۵/۰۴/١دقیقه
٣-بهزاد صیاد از نفت امیدیه با زمان ۶٧/۰۴/١دقیقه

* ۴ در٢۰۰متر مختلط تیمی:
١-مقاومت بسیج با زمان ۵۴/١٨/٨ دقیقه
٢-نفت امیدیه بازمان ٧١/٢۶/٨ دقیقه
٣-هیات شنای گیلان با زمان ۴٨/٢٨/٨ دقیقه

شایان ذکر است این مسابقات عصر امروز جمعه با برگزاری ۵ ماده چهارم به پایان می رسد و شناگران در مواد٢۰۰متر مختلط انفرادی،۵۰ متر قورباغه،١۰۰متر پروانه، ۴در ٢۰۰متر آزاد تیمی و ١۵۰۰متر آزاد با یکدیگر به رقابت می پردازند.

image_printپرینت مطلب