برتری شناگران تهران،اصفهان،قزوین،کیش وگیلان در نخستین روز

نخستین روزمسابقات شنای قهرمانی پیشکسوتان کشور(بزرگسالان) با برتری شناگران تهران،اصفهان،قزوین،کیش وگیلان همراه بود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شنای پیشکسوتان کشور از صبح پنجشنبه ٢۵ اسفند ماه در ١٢ رده سنی و در ۵ ماده طبق مقررات فدراسیون جهانی شنا (فینا) با حضور ١٨ تیم خراسان شمالی، قم، سیستان و بلوچستان، لرستان، اصفهان، گلستان، گیلان، مازندران، تهران، قزوین، توابع تهران، مرکزی، یزد،هرمزگان،کیش، کرمانشاه، البرز و کردستان آغاز شد که طی آن در روز نخست آن ٢۶ ماده در دو نوبت صبح و عصر برگزار شد که اسامی نفرات نخست آن به این شرح می باشد: ۵۰متر آزاد رده سنی ٢۵تا٢٩سال امید زهرایی از قزوین ۵۰متر آزاد رده سنی ٣۰تا٣۴ سال ابراهیم عزیزی از گیلان ۵۰مترپروانه رده سنی ٣۵تا٣٩ سال محمد پلنگیان از مازندران ١۰۰متر قورباغه رده سنی۴۰تا۴۴سال حامد آراسته از گیلان ١۰۰متر کرال پشت رده سنی۴۵تا۴٩ سال حمید شب انگیز ازاصفهان ١۰۰متر آزاد رده سنی۵۰تا۵۴ سال مرتضی دولت آبادی از کیش ١۰۰متر قورباغه رده سنی ۵۵تا۵٩ سال بهنام صادقی نژاد از تهران ۵۰متر کرال پشت رده سنی۶۰تا۶۴ سال عباس نها ورزی از کیش ۵۰متر آزاد رده سنی۶۵تا۶٩سال سید احمد کلانتری از خوزستان ١۰۰متر قورباغه رده سنی ٢۵ تا٢٩ سال علی امینی از قم ١۰۰متر کرال پشت٣۰تا٣۴ سال ابراهیم عزیزی از گیلان ١۰۰متر آزاد رده سنی ٣۵تا٣٩ سال حمید رضا فخردینی از تهران ٢۰۰مت مختلط انفرادی رده سنی رده سنی٢۵تا٢٩ سال امید زهرای از قزوین ۵۰متر پروانه رده سنی ٣۰تا٣۴ سال بهتاش آردان از توابع تهران ١۰۰متر کرال پشت رده سنی٣۵تا٣٩ سال سعید ربیعی از مرکزی ١۰۰متر کرال پشت رده سنی۴۰تا۴۴ حامد آراسته از تهران ۵۰متر پروانه۴۵تا۴٩ سال حمید شب انگیز از اصفهان ١۰۰متر قورباغه رده سنی۵۰تا۵۴ سال هرمزی از اصفهان ۵۰متر کرال پشت۵۵تا۵٩ سال بهنام صادقی نژاد از تهران ۵۰متر آزاد رده سنی۶۰تا۶۴ سال محسن متقی از تهران ۵۰متر کرال پشت رده سنی۶۵تا۶٩ سال اصغر حداد از اصفهان ۵۰ متر آزاد رده سنی ٧۰تا٧۴ سال محمد نوروزی از تهران ۵۰متر آزاد ٧۵تا٧٩ سال حسین ازیایی از گیلان ۵۰متر آزاد رده سنی٨۰ سال به بالا توفیق یوسف نژاد از آذربایجان شرقی ۴در۵۰ متر آزاد تیمی مجموع١۶۰سال به بالا تیم کیش متشکل از(حسین مینویی،محمد هاشم مسیحا،مرتضی دولت آبادی وایلخان نوری) این مسابقات امروز جمعه با برگزاری ٢۵ماده پیگیری و با معرفی تیم قهرمان به پایان خواهد رسید.

image_printپرینت مطلب

آغاز سال نو مبارک باد

آغاز بهار طبیعت و تقارن با ماه مبارک رمضان و بهار قرآن را به فال نیک می‌گیریم، فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو آغاز سال ۱۴۰۳را به تمامی مردم ایران تبریک می‌گوید.