برتری شناگران ستارگان دلفین و فولاد مبارکه سپاهان در ۵ ماده نخست

نخستین مرحله مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور جام خلیج فارس از صبح امروز پنج شنبه با حضور ۵ تیم در استخر مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد و شناگران تیمهای ستارگان دلفین و فولاد مبارکه سپاهان به عناوین برتر دست یافتند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا در این رقابتها که با حضور ۵ تیم ستارگان دلفین، هیات شنای تهران(الف)،هیات شنای گیلان، هیات شنای تهران(ب) و فولاد مبارکه سپاهان اصفهان برگزار می شود ۵٨ شناگر به مدت ٢ روز با یکدیگر به رقابت می پردازند. نتایج ۵ ماده نخست این رقابتها به این شرح است:

٢۰۰ متر کرال پشت:
١-سارینا اشتیاقی از تیم ستارگان دلفین با زمان٢۵/٣۴/٢ دقیقه
٢-ارغوان تیموری راد ازستارگان دلفین با زمان۶۵/۴٨/٢ دقیقه
٣-پریسا پور متین از تیم فولاد مبارکه سپاهان با زمان۴٨/۵۰/٢ دقیقه

۵۰متر آزاد:
-١سیما عروجی از ستارگان دلفین با زمان ۶۰/٢٩ ثانیه
٢-زهرا برادران از ستارگان دلفین با زمان ۶۶/٢٩ ثانیه
٣-مهسا محمدی ازهیات شنای گیلان با زمان ٢٧/٣١ ثانیه

٢۰۰متر قورباغه:
١-دنیا حسینی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان٩٩/۵٩/٢ دقیقه
٢-مانا حسینی بای از هیئت شنای تهران الف با زمان۵٧/۰۵.٣دقیقه
٣-مژگان سلیمانی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان١٨/١۰/٣ دقیقه

۴۰۰متر آزاد:
١-راحله محمد میرزایی از ستارگان دلفین با زمان۴٩/۰٨/۵ دقیقه
٢-مائده طهماسبی از ستارگان دلفین با زمان٣١/١۰/۵ دقیقه
٣-بیتا برنا از تهران الف با زمان ٨١/٣٧/۵ دقیقه

۴در ١۰۰متر مختلط تیمی
١-فولاد مبارکه سپاهان با زمان۴٧/٢۰/۵ دقیقه
٢-تهران الف با زمان١٧/٣٢/۵ دقیقه
٣-هیات شنای گیلان با زمان٩۶/۰٧/۶ دقیقه

این رقابتها عصر امروز پنج شنبه با برگزاری ۵ ماده دوم پیگیری می شود و تیمها در مواد۴ در١۰۰ متر مختلط انفرادی،١۰۰متر آزاد،۵۰ متر کرال پشت،٨۰۰ متر آزاد و٢۰۰ متر پروانه به رقابت می پردازند.

image_printپرینت مطلب