برتری شناگران فارس،تهران الف فولاد ماهان سپاهان و ستارگان دلفین در ۵ ماده سوم

دومین روز از مرحله دسوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور با برتری شناگران تیم ستارگان دلفین فارس،تهران الف وفولاد ماهان سپاهان در ۵ ماده سوم پیگیری شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، دومین روز از مرحله سوم مسابقات شنای باشگاههای کشورصبح امروزجمعه در استخر ورزشگاه آزادی پیگیری شد و شناگران تیم ستارگان دلفین به برتری خود در ۵ ماده سوم ادامه دادند.
این رقابتها که از صبح دیروز پنجشنبه و با رقابت ۶ تیم ستارگان دلفین، هیئت شنای فارس، فولاد مبارکه سپاهان، هیئت شنای گیلان، هیئت شنای تهران الف و هیئت شنای تهران ب آغاز شده است، صبح امروز با رقابت نزدیک ٨۰ شناگر حاضر در این مسابقات پیگیری شد.
نفرات برتر ۵ ماده سوم مرحله دوم مسابقات شنای بانوان کشور به شرح زیر است:
* ٢۰۰ متر آزاد:
١- زهرا حسین زاده نمینی ازهیئت شنای تهران الف با زمان ٣٩ / ٢۰ / ٢ دقیقه
٢- مائده طهماسبی از ستارگان دلفین با زمان ٨٣/ ٢٣/ ٢ دقیقه
٣- سولماز خوشکلام ازهیئت شنای گیلان با زمان ٩١/ ٢٣ /٢ دقیقه

* ۵۰ متر پروانه:
١- شیما عبد شنطیایی ازهیئت شنای فارس با زمان ٣۰ / ٣٢ ثانیه
٢- نادیا احمدی ( فولاد مبارکه سپاهان) با زمان /٩۵ ٣٢ ثانیه
٣- کیمیا امیری از تهران الف با زمان ٩۵/٣٢ ثانیه

* ١۰۰ متر قورباغه:

١-دنیا حسینی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ٢٨/ ٢١ / ١ دقیقه
٢ رضیه رضایی ار هیئت شنای گیلان از با زمان ٢٨ / ٢٢ / ١ دقیقه

٣- مژگان سلیمانی ازفولاد مبارکه سپاهان با زمان ٧٣ / ٢۵ /١ دقیقه

* ١۰۰ متر کرال پشت:
١ – راحله محمد میرزایی ازستارگان دلفین با زمان ١۰ / ١٢/١ دقیقه
٢-سارینا اشتیاقی ازستارگان دلفین با زمان ٣٢ /١٣/ ١ دقیقه
٣- سیده نرجس موسوی شیرازی فرد ازهیئت شنای فارس با زمان ۰٣ / ١۵ /١ دقیقه

*۴ در ١۰۰ متر آزاد تیمی:
١- تیم ستارگان دلفین متشکل با زمان ۴٩ / ١١ /١۰ دقیقه
٢- – فولاد مبارکه سپاهان با زمان ١٩/ ٢٧ / ١۰ دقیقه
٣-هیئت شنای تهران الف با زمان ۵۴ / ٣٨ / ١۰ دقیقه

این مسابقات بعد از ظهر امروز جمعه با برگزاری ۵ ماده چهارم به پایان می رسد و تیم ها در مواد ٢۰۰ متر مختلط انفرادی، ۵۰ متر قورباغه، ١۰۰ متر پروانه، ۴ در ١۰۰ متر آزاد تیمی و ١۵۰۰ متر آزاد با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.
مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور طی ۴ مرحله برگزار می شود.

image_printپرینت مطلب