تخصص ودلسوزی رضوانی تاثیر فروانی در عملکرد فدراسیون شنا دارد/با ریاست رضوانی فصلی جدید در شنای ایران ایجاد خواهد شد

رئیس هیات شنای استان اصفهان گفت: تخصص ودلسوزی رضوانی تاثیر فروانی در عملکرد فدراسیون شنا دارد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو حمید شب انگیز با اشاره به ابراز رضایت وحمایت خانواده شنا،شیرجه وواترپلو از انتصاب محسن رضوانی به عنوان سرپرست فدراسیون شنا افزود:بنده معتقدم نه فقط در شنا بلکه در تمامی ورزشها حضور افرادی از خانواده همان رشته در راس فدراسیون می تواند در روند صحیح و ارتقای کیفی آن رشته موثر باشد، در فدراسیون شنا نیز بی تردید تخصص ودلسوزی رضوانی می تواند تاثیر فروانی در عملکرد فدراسیون شنا داشته باشد.
از سوی دیگر شاید مهمترین موضوع در شرایط فعلی بحث برگزاری هر چه زودتر مجمع و به ثبات رسیدن مدیریت فعلی در فدراسیون شنا است چرا که بنده و تمامی اهالی شنا، شیرجه و واترپلو یقین دارند با ریاست رضوانی فصلی جدید در شنای ایران ایجاد خواهد شود.
شب انگیز در ادامه اظهار داشت:هیات شنای استان اصفهان در سال ٩٢ روند صعودی و رو به رشد سال گذشته را با جدیت بیشتری دنبال می کند،ما سعی کردیم با رصد عملکرد هیات در سال گذشته نقاط ضعف را شناسایی کنیم و در سال جاری برای برطرف کردن آنها تلاش کنیم.البته سال ٩١ هیات عملکرد خوبی نسبت به سال قبل از آن داشت به طور مثال در بخش آموزش ما ١١کلاس مربیگری برگزار کردیم که نسبت به سال پیش از آن که ٢کلاس بود رشد بسیار چشمگیری داشتیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکیید کرد:کارهای زیر بنایی بسیار خوبی در هیات شنای اصفهان انجام شده است و نتیجه گیری در رشته های مختلف طبق برنامه تعیین شده می باشد، این مهم هم در دو وسه سال آینده محقق خواهد شد.

image_printپرینت مطلب