تقدیر از ورزشکاران و پیشکسوتان باعث دلگرمی است

تقدیر از پیشکسوتان و بازیکنان شنا، شیرجه و واترپلو جزء نکات مثبت فدراسیون شنا به شمار می رود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو جواد پذیرفته پیشکسوت واترپلو، مراسم تقدیر از بازیکنان و پیشکسوتان واترپلو توسط فدراسیون را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در مدت سرپرستی محسن رضوانی بیشتر از گذشته توانستیم شاهد اینطور مراسم ها باشیم و این امر باعث دلگرمی برای ورزشکاران و پیشکسوتان این رشته خواهد بود.
عضو کمیته فنی واترپلو افزود: سرپرست جدید فدراسیون با استفاده از نظر پیشکسوتان اتاق فکر تشکیل می دهد و از نظر تمامی افراد عضو این اتاق فکر برای پیشبرد واترپلو استفاده می کند و همچنین در زمینه های فنی از بازیکنان قدیمی این رشته نظر خواهی می کند این جز برنامه های اصلی فدراسیو ن شده است برنامه هایی که در گذشته وجود نداشتند.
پیشکسوت واترپلوی کشورمان استفاده از مربیان جوان و تحصیل کرده این رشته را مسمر ثمر دانست و تصریح کرد: با تربیت نیروهای جوان و مستعد می توانیم گامی بلند برای پیشرفت رشته های ورزشی از جمله واترپلو برداریم.

image_printپرینت مطلب