حضور بی سابقه شناگران در دومین دوره مسابقات تشویقی شنای نونهالان دختر

دومین دوره مسابقات شنای نونهالان دختر تحت عنوان یادواره بانو شهیده فاطمه طالقانی با حضور کم نظیر شناگران نونهال در استان اصفهان برگزار شد.

دومین دوره مسابقات شنای نونهالان دختر تحت عنوان یادواره بانو شهیده فاطمه طالقانی با حضور کم نظیر ١٧ تیم و ١٩٣ شناگر از سراسر استان اصفهان، روز جمعه مورخ ٢٨ شهریور ماه در دو رده سنی زیر ٨ سال و ٩ – ١۰ سال با حضور مسئولین حوزه بانوان هیأت شنای استان اصفهان و اداره کل ورزش وجوانان استان در استخر انقلاب برگزار گردید.
در پایان نیز تیم های انقلاب الف، ستاره و شهرضا به ترتیب موفق به کسب مقام های اول تا سوم شدند که به نفرات اول تا سوم هر رده سنی، حکم قهرمانی و مدال از طرف هیأت شنای استان اهداگردید.
نتایج انفرادی این مسابقات به شرح ذیل است:

رده سنی زیر ٨ سال ۵۰ متر کرال سینه
١) آیدا دباغی ٣٨-۵۶-۰۰ انقلاب الف
٢) پرستو سرشوقی ۶٢-۵۶-۰۰ آزادی
٣) فائزه سلطانی ٨۴-۵٨-۰۰ مهرگان

رده سنی زیر ٨ سال ۵۰ متر قورباغه
١) سارا هاشمی ٧٨-۰٢-۰١ شهرضا
٢) دینا آقا محمدی ١۶-۰۶-۰١ خمینی شهر
٣) طناز خوروش ۵۰-١٣-۰١ انقلاب الف

رده سنی زیر ٨ سال ۵۰ متر کرال پشت
١) یلدا ابوحیدری ٨٧-۰۵-۰١ انقلاب الف
٢) بهار سجادیه ۴١-۰٧-۰١ مهرگان
٣) حسنا بهرامیان ۵۰-۰٧-۰١ ستاره

رده سنی زیر ٨ سال ۵۰ متر پروانه
١) درسا عرفانی ٧۵-۵٩-۰۰ انقلاب الف
٢) شیوا صدر عاملی ۵۰-۰٧-۰١ ساحل الف
٣) مهشاد غلامی ۶۶٩-٢٩-۰١ ستاره

رده سنی زیر ١۰ سال ۵۰ متر کرال سینه
١) مینو ربیعی ٧۵-۴٢-۰۰ انقلاب الف
٢) رویا عبدالهی ٢٧-۴٨-۰۰ انقلاب ب
٣) شیدا صفائیان ۰٩-۵۰-۰۰ آزادی

رده سنی زیر ١۰ سال ۵۰ متر قورباغه
١) کیمیا جانقربان ۰۰-۵٧-۰۰ انقلاب الف
٢) ثنا اجل لوئیان ۰۶-۵٨-۰۰ شناگر آزاد
٣) هلیا گیاه چین ۴١-۰۰-۰١ انقلاب الف

رده سنی زیر ١۰ سال ۵۰ متر کرال پشت
١) طناز فتحی ۰٣-۵٧-۰۰ آزادی
٢) شیوا استکی ٩۵-۵٨-۰۰ ستاره
٣) مبینا صالحی ۶٢-۵٩-۰۰ شناگرآزاد

رده سنی زیر ١۰ سال ۵۰ متر پروانه
١) پریسا اسکندری ٨۶-۵۴-۰۰ آزادی
٢) یگانه ابرقویی ٩٣-۵٨-۰۰ انقلاب الف
٣) عسل علامت ساز ٢٧-۰۴-۰١ انقلاب الف

image_printپرینت مطلب