ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

خراسان رضوی پیشتاز شنای مسافت کوتاه نوجوانان

رقابت های شنای مسافت کوتاه به میزبانی تبریز با پیشتازی شناگران خراسان رضوی همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو رقابت های شنای مسافت کوتاه در روزهای جمعه ١۵ شهریورماه و شنبه در شهر تبریز با شرکت ١٨ تیم برگزار شد که نتایج مسابقات به شرح زیر است:

٢۰۰ متر آزاد:
امیر رضا علی اصغرزاده با زمان ٢ دقیقه و ١١ ثانیه و ٩۴ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
سامان سپید دوست با زمان ٢ دقیقه ١٢ ثانیه و ۶٩ صدم ثانیه از تهران دوم
متین خیرالهی با زمان ٢ دقیقه ١٢ ثانیه و ٨۵ صدم ثانیه از اصفهان سوم

١۰۰ متر کرال پشت:
محمد صحافی مقدم با زمان ١ دقیقه ۰۶ ثانیه و ٢٢ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
سامان سپید دست با زمان ١ دقیقه ۰٩ ثانیه و ٨۶ صدم ثانیه از تهران دوم
پارسا حکمت با زمان ١ دقیقه ١۰ ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه از فارس سوم

۵۰ متر قورباغه:
آریا نسیمی شاد با زمان ٣٢ ثانیه ٣٩ صدم ثانیه از خراسان ضوی اول
امیرمحمد سرابی با زمان ٣٢ ثانیه ٨۶ صدم ثانیه از خراسان رضوی دوم
صابر معتمدی با زمان ٣۴ ثانیه ۶١ صدم ثانیه از اصفهان سوم

٢۰۰ متر پروانه:
امیررضا علی اصغر زاده با زمان ٢ دقیقه و ٢٨ ثانیه ٣٧ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
سامان سپید دست با زمان ٢ دقیقه و ٣٣ ثانیه و ٩۴ صدم ثانیه از تهران دوم
پارسا حکمت با زمان ٢ دیقه و ٣٣ ثانیه و ٩۴ صدم ثانیه از فارس سوم

۵۰ متر آزاد:
امیرمحمد سزابی با زمان٢۵ ثانیه و ٩٨ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
سهند کاظم زاده با زمان ٢۶ ثانیه و ٧٢ صدم ثانیه از گیلان دوم
علی تاجیک با زمان ٢۶ ثانیه و ٩١ صدم ثانیه از خراسان رضوی سوم

٢۰۰ متر کرال پشت:
محمد صحافی مقدم با زمان ٢ دقیقه ٢٨ ثانیه ۴۶ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
سینا بیات با زمان ٢ دقیقه و ٣١ ثانیه و ١۰ صدم ثانیه از زنجان دوم
پارسا حکمت با زمان ٢ دقیقه ٣٢ ثانیه و ۶١ صدم ثانیه از فارس سوم

١۰۰ متر قورباغه:
اریا نسیمی شاد با زمان ١ دقیق و ١١ ثانیه و ۵٢ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
امیرمحمد سرابی با زمان ١ دقیقه ١٢ ثانیه و ٩٧ صدم ثانیه از خراسان زضوی دوم
میرعلی اصل مکاری با زمان ١ دقیقه و ١۶ ثانیه و ٣٩ صدم ثانیه از آذربایجان شرقی سوم

۴*١۰۰ متر آزاد تیمی
خراسان رضوی با زمان ۴ دقیقه و ۰۵ ثانیه و ٧٧ صدم ثانیه اول
گیلان با زمان ۴ دقیقه و ١۴ ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه دوم
اصفهان با زمان ۴دقیقه و ١۴ ثانیه و ۶٧ صدم ثانیه سوم

١۰۰ متر آزاد
سامان سپید دست با زمان ۵٩ ثانیه و ٨۰ صدم ثانیه از تهران اول
سهند کاظم زاده با زمان ١ دقیقه و ۵١ صدم ثانیه از گیلان دوم
علی رضا زمردی با زمان ١ دقیقه و ٧١ صدم ثانیه از هرمزگان سوم

٢۰۰ متر قورباغه
آریا نسیمی شاد با زمان ٢ دقیقه و ٣٧ ثانیه و ٧٢ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
سامان سپید دست با زمان ٢ دقیقه ۴٧ ثانیه و ٧٧ صدم ثانیه از تهران دوم
احمدرضا کوه فلاح با زمان ٢ دقیقه و ۵١ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه از البرز سوم

٢۰۰ متر مختلط انفرادی:
سامان سپید دست با زمان ٢ دقیقه ٢٧ ثانیه و ٢٢ صدم ثانیه از تهران اول
امیرمحمد سرابی با زمان ٢ دقیقه و ٢٩ ثانیه و ۶٧ صدم ثانیه از خراسان رضوی دوم
محمد صحافی مقدم با زمان ٢ دقیقه و ٣۵ ثانیه و ۶۴ صدم ثانیه از خراسان رضوی سوم

١۰۰ متر پروانه:
امیررضا علی اصغر زاده با زمان ١ دقیقه و ۰۵ ثانیه و ٧٩ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
سامان سپید دست با زمان ١ دقیقه و ۰۶ ثانیه و ۰٢ صدم ثانیه از تهران دوم
پارسا حکمت با زمان ١ دقیقه و ۰۶ ثانیه و ٣۵ صدم ثانیه از فارس سوم

۵۰ متر کرال پشت:
محمد سحافی مقدم با زمان ٣۰ثانیه و ٣١ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
پارسا حکمت با زمان ٣٢ ثانیه و ۴٢ صدم ثانیه از فارس دوم
علیرضا زمردی با زمان ٣٢ ثانیه و ۴٧ صدم ثانیه از هرمزگان سوم

١۰۰ متر مختلط انفرادی:
امیرمحمد سرابی با زمان ١ دقیقه و ۰۶ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
سامان سپید دست با زمان ١ دقیقه و ۰٧ ثانیه و ١٢ صدم ثانیه از تهران دوم
بنیامین قره حسنلو با زمان ١ دقیقه و ١۰ ثانیه و ١۶ صدم ثانیه از البرز سوم

۵۰متر پروانه:
امیرمحمد سحابی با زمان ٢٨ ثانیه و ٣۶ صدم ثانیه از خراسان رضوی اول
مهدی رمضانی با زمان ٢٩ ثانیه و ٣۵ صدم ثانیه از گیلان دوم
سینا عرب دوست با زمان ٢٩ ثانیه و ۴٢ صدم ثانیه از زنجان سوم

۴*١۰۰ متر مختلط تیمی
خراسان رضوی با زمان ۴ دقیقه و ٢۴ ثانیه و ۰٣ صدم ثانیه اول
البرز با زمان ۴ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ٣٣ صدم ثانیه دوم
تهران با زمان ۴ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ٧٧ صدم ثانیه سوم

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب