داور بین المللی کشورمان به دومین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی جوانان آسیا دعوت شد

از سوی کنفدراسیون شنا ی آسیا داور بین المللی شیرجه ایران به دومین دوره مسابقات شیرجه قهرمانی جوانان آسیا دعوت شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا،شیرجه وواترپلو،کنفدراسیون شنای آسیا طی نامه ای که یک رونوشت آن به فدراسیون شنا ارسال شده است از محمد علی مجزا داور بین المللی شیرجه کشور برای حضور در دومین دوره مسابقات شیرجه جوانان آسیا که اواخر مرداد ماه درنانجینگ چین برگزار می شود به صورت رسمی دعوت بعمل آورده است.

image_printپرینت مطلب