رئیس فدراسیون جهانی شنا برای چهار سال دیگر ابقا شد

پس از مجمع عمومی و انتخاباتی فدراسیون جهانی شنا، شیرجه و واترپلو؛ خولیو مگلیون به عنوان رئیس و حسین المسلّم به عنوان نایب رئیس فدراسیون جهانی برای چهار سال دیگر معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ ساختار سازمانی فدراسیون جهانی شنا از٢٢ عضو که توسط کنگره عمومی برگزیده می شوند تشکیل شده است. این اعضا شامل رییس، پنج نایب رییس(هر قاره یک نماینده)، دبیر افتخاری، خزانه دار افتخاری و ١۴ عضو دیگر است.
١۵ عضو بر اساس قاره به صورت سه نفر از آفریقا، چهار نفر ازآمریکا، سه عضو از آسیا، چهار عضو از اروپا و یک عضو از اقیانوسیه و هفت نفر باقی مانده از تمامی دنیا انتخاب می شوند.
در آخرین جلسه مجمع عمومی فدراسیون جهانی شنا، شیرجه و واترپلو اعضای جدید هیات رئیسه برای چهار سال دیگر معرفی شدند. بر این اساس دکتر خولیو مگلیون همچنان به عنوان رئیس کار خود را ادامه می دهد. همچنین حسین المسلم نیز بار دیگر به عنوان نایب ئیس قاره آسیا معرفی شد.
اسامی ٨ عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی بعد از مجمع انتخاباتی ٢۰١٣ بارسلونا:
١. دکتر. خولیو مگلیون رییس
٢. پائولو بارلی دبیر افتخاری
٣. پیپات پانیانگوت خزانه دار افتخاری
۴. حسین المسلّم نایب رییس
۵. تماس گیارفاس نایب رییس
۶. دیل نیوبرگر نایب رییس
٧. سم رمسامی نایب رییس
٨. دنیس میلر نایب رییس

image_printپرینت مطلب