رقابت شناگران ایران با حریفان آسیایی

شناگران کشورمان در ١۵ ماده با حریفان آسیایی خود به رقابت خواهند پرداخت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، ۶ شناگر اعزامی به مسابقات آسیایی داخل سالن اینچون کره جنوبی که از یکشنبه ٩ تیرماه آغاز می شود، در ماده های ۵۰ متر آزاد، ١۰۰ متر آزاد، ٢۰۰ متر آزاد،۵۰ متر کرال پشت، ١۰۰ متر کرال پشت، ۵۰ متر قورباغه، ١۰۰ متر قورباغه، ۵۰ متر پروانه، ١۰۰ متر پروانه، ١۰۰ متر مختلط انفرادی، ٢۰۰ متر مختلط انفرادی، ۵۰*۴ متر آزاد امدادی، ١۰۰*۴ متر آزاد امدادی، ۵۰*۴ متر مختلط امدادی، ١۰۰*۴ متر مختلط امدادی، با حریفان قدرتمند آسیایی خود به رقابت خواهند پرداخت.
شایان ذکر است شناگران کشورمان دوشنبه شب راهی کره جنوبی خواهند شد.

image_printپرینت مطلب