ستارگان دلفین در آستانه قهرمانی/ اشتیاقی بازهم رکوردشکنی کرد

رقابتهای صبح دومین روز از مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور با پیشتازی شناگران تیم ستارگان دلفین و جابجایی یک رکورد ملی توسط شناگر این تیم آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، دومین روز مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور صبح امروز پنجشنبه در استخر ورزشگاه آزادی پیگیری شد که با برتری شناگران ستارگان دلفین، هیات شنای گیلان و هیات شنای تهران الف در ۵ ماده سوم همراه بود.

در مسابقات صبح امروز همچنین سارینا اشتیاقی از تیم ستارگان دلفین موفق شد رکورد ملی ماده ١۰۰ کرال پشت را جابجا کند.
اشتیاقی در رقابتهای ماده ١۰۰ متر کرال پشت با ثبت زمان ١ دقیقه و ١١ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که متعلق به خودش بود (١ دقیقه و ١١ ثانیه و ۴٧ صدم ثانیه – مرحله اول شنای باشگاههای کشور – آذرماه ٩۰) را به میزان ٧ صدم ثانیه کاهش دهد.

اشتیاقی روز گذشته نیز در رقابتهای ماده ٢۰۰ متر کرال پشت با ثبت زمان ٢ دقیقه و ٣٢ ثانیه و ٣۶ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که متعلق به خودش بود ( ٢ دقیقه و ٣٣ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه – اسفند ماه ٨٩) را به میزان ١ ثانیه و ١٩ صدم ثانیه کاهش داد.

نفرات برتر رقابتهای ۵ ماده سوم مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور به این شرح است:
*٢۰۰ متر آزاد:
١- سولماز خوشکلام از هیئت شنای گیلان با زمان ٢ دقیقه و ٢٢ ثانیه و ٣۶ صدم ثانیه
٢- مائده طهماسبی از ستارگان دلفین با زمان ٢ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ٢٨ صدم ثانیه
٣- زهرا برادران از ستارگان دلفین با زمان ٢ دقیقه و ٢۵ ثانیه و ١۵ صدم ثانیه

•۵۰ متر پروانه:
١- زهرا حسین زاده نمینی از هیات شنای تهران الف با زمان ٣١ ثانیه و ١۵ صدم ثانیه
٢- نادیا احمدی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ٣٢ ثانیه و ۵٣ صدم ثانیه
٣- شیما عبد شنطیایی از هیئت شنای فارس با زمان ٣٢ ثانیه و ٧٨ صدم ثانیه

•١۰۰ متر قورباغه:
١- رضیه رضایی از هیئت شنای گیلان با زمان ١ دقیقه و ٢١ ثانیه و ٧۵ صدم ثانیه
٢- دنیا حسینی بای از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ١ دقیقه و ٢٣ ثانیه و ۶٨ صدم ثانیه
٣- مژگان سلیمانی از فولاد مبارکه سپاهان با زمان ١ دقیقه و ٢۴ ثانیه و ٩۰ صدم ثانیه

•١۰۰ متر کرال پشت:
١-سارینا اشتیاقی از تیم ستارگان دلفین با ثبت زمان ١ دقیقه و ١١ ثانیه و ۴۰ صدم ثانیه
٢-راحله محمد میرزایی از تیم ستارگان دلفین با زمان ١ دقیقه و ١٢ ثانیه و ٨٩ صدم ثانیه
٣-سیده نرجس موسوی از تیم هیات شنای فارس با زمان ١ دقیقه و ١٧ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه

•۴ در ٢۰۰ متر آزاد تیمی:
١-تیم ستارگان دلفین متشکل از (مائده طهماسبی، ارغوان تیموری، مونا ابراهیمی و ساناز همت زاده ) با زمان ١۰ دقیقه و ٧ ثانیه و ٣ صدم ثانیه
٢- تیم هیات شنای گیلان متشکل از (سولماز خوشکلام، اعظم ناظر، مهسا محمدی و رضیه رضایی) با زمان ١۰ دقیقه و ١٩ ثانیه و ٧۰ صدم ثانیه
٣-فولاد مبارکه سپاهان متشکل از (پیمانه عمرو، فهیمه رضایی، پریسا پورمتین، دنیا حسینی) با زمان ١۰ دقیقه و ٢٢ ثانیه و ٢۰ صدم ثانیه.

مرحله چهارم و پایانی مسابقات شنای بانوان باشگاههای کشور که از صبح دیروز چهارشنبه آغاز شده است، عصر امروز با معرفی تیم های برتر و برگزاری مراسم اختتامیه در ورزشگاه آزادی به پایان خواهد رسید.

تیم ستارگان دلفین با کسب بیشترین امتیاز سه مرحله گذشته پیشتاز این رقابتهاست و در آستانه قهرمانی این دوره داز مسابقات قرار دارد.

image_printپرینت مطلب