ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

“سزار” برزیلی برای پنجمین بار مدال طلای مسابقات جهانی را به گردن آویخت

در روز دوم رقابت های جهانی شنا، “سزار” برزیلی در ۵۰ متر پروانه و “اسپرنگر” استرالیایی در ١۰۰ متر کرال سینه موفق به کسب مدال های طلا شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ شب گذشته در این رقابت ها “سزار” برزیلی موفق شد به پنجمین مدال طلای جهانی خود دست یابد و با ثبت زمان ٢٣.۰١ در جایگاه نخست ۵۰ متر پروانه بایستد. “گادسو” از امریکا با زمان ٢٣.۰۵ و “بوسکوئیت” از فرانسه با زمان ٢٣.١١ پس از وی مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.
در رقابت های ١۰۰ متر قورباغه مردان نیز “اسپرنگر” استرالیایی با ثبت زمان ۵٨.٧٩ در جایگاه نخست ایستاد و پس از وی “ون در برگ” از آفریقای جنوبی و “لیما” از برزیل با ثبت زمان های ۵٨.٩٧ و ۵٩.۶۵ به ترتیب مدال های نقره و برنز را به دست آوردند.
در روز اول این مسابقات در ماده ۴۰۰ متر آزاد “سان” شناگر چینی در جایگاه نخست ایستاد و در ١۰۰*۴ متر آزاد هم تیم فرانسه موفق به کسب مدال طلا شد.

نفرات و تیم های برتر شنای مردان تا روز دوم:
۴۰۰ متر آزاد:
١. “سان” از چین ٣.۴١.۵٩
٢. “هاگینو” از ژاپن ٣.۴۴.٨٢
٣. “جاگر” از امریکا ٣.۴۴.٨۵
١۰۰*۴ آزاد:
١. “انجل”، “مانائودو”، “گیلوت” و استراویوس” از فرانسه ٣.١١.١٨
٢. “آدریان”، “لوچته”، “اروین” و “فیگن” از امریکا ٣.١١.۴٢
٣. “گرچین”، “لوبینتسف”، “موروزوف” و “ایزوتوف” از روسیه ٣.١١.۴۴
۵۰ متر پروانه:
١. “سزار” از برزیل ٢٣.۰١
٢. “گادسو” از امریکا ٢٣.۰۵
٣. “بوسکوئیت” از فرانسه ٢٣.١١
١۰۰ متر قورباغه:
١. “اسپرنگر” از استرالیا ۵٨.٧٩
٢. “ون در برگ” از افریقای جنوبی ۵٨.٩٧
٣. “لیما” از برزیل ۵٩.۶۵

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب