“سزار” برزیلی برای پنجمین بار مدال طلای مسابقات جهانی را به گردن آویخت

در روز دوم رقابت های جهانی شنا، “سزار” برزیلی در ۵۰ متر پروانه و “اسپرنگر” استرالیایی در ١۰۰ متر کرال سینه موفق به کسب مدال های طلا شدند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ شب گذشته در این رقابت ها “سزار” برزیلی موفق شد به پنجمین مدال طلای جهانی خود دست یابد و با ثبت زمان ٢٣.۰١ در جایگاه نخست ۵۰ متر پروانه بایستد. “گادسو” از امریکا با زمان ٢٣.۰۵ و “بوسکوئیت” از فرانسه با زمان ٢٣.١١ پس از وی مقام های دوم و سوم را از آن خود کردند.
در رقابت های ١۰۰ متر قورباغه مردان نیز “اسپرنگر” استرالیایی با ثبت زمان ۵٨.٧٩ در جایگاه نخست ایستاد و پس از وی “ون در برگ” از آفریقای جنوبی و “لیما” از برزیل با ثبت زمان های ۵٨.٩٧ و ۵٩.۶۵ به ترتیب مدال های نقره و برنز را به دست آوردند.
در روز اول این مسابقات در ماده ۴۰۰ متر آزاد “سان” شناگر چینی در جایگاه نخست ایستاد و در ١۰۰*۴ متر آزاد هم تیم فرانسه موفق به کسب مدال طلا شد.

نفرات و تیم های برتر شنای مردان تا روز دوم:
۴۰۰ متر آزاد:
١. “سان” از چین ٣.۴١.۵٩
٢. “هاگینو” از ژاپن ٣.۴۴.٨٢
٣. “جاگر” از امریکا ٣.۴۴.٨۵
١۰۰*۴ آزاد:
١. “انجل”، “مانائودو”، “گیلوت” و استراویوس” از فرانسه ٣.١١.١٨
٢. “آدریان”، “لوچته”، “اروین” و “فیگن” از امریکا ٣.١١.۴٢
٣. “گرچین”، “لوبینتسف”، “موروزوف” و “ایزوتوف” از روسیه ٣.١١.۴۴
۵۰ متر پروانه:
١. “سزار” از برزیل ٢٣.۰١
٢. “گادسو” از امریکا ٢٣.۰۵
٣. “بوسکوئیت” از فرانسه ٢٣.١١
١۰۰ متر قورباغه:
١. “اسپرنگر” از استرالیا ۵٨.٧٩
٢. “ون در برگ” از افریقای جنوبی ۵٨.٩٧
٣. “لیما” از برزیل ۵٩.۶۵

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

سعادت: استقبال خوبی از ماراتن آب‌های آزاد کیش شد

رییس هیات شنا جزیره کیش ضمن ابراز خوشحالی از استقبال وسیع و گسترده شناگران از مسابقات آب های آزاد گفت: حدود ۱۵۰ شناگر به همراه سرپرست و مربی در این رقابت ها شرکت کردند که این موضوع بیانگر پیشرفت و آینده‌ای درخشان در رشته آب‌های آزاد است.