شناگران ایران در ۵۰متر آزاد و ٢۰۰متر کرال پشت به مرحله ی بعد راه یافتند

در روز سوم از مسابقات شنای بازی های آسیایی نوجوانان در نانجینگ ورزشکاران ایران در سه ماده به آب زدند که در ٢۰۰متر کرال پشت به فینال و در ۵۰متر آزاد به نیمه نهایی راه یافتند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در روز سوم از مسابقات شنای بازی های آسیایی نوجوانان در نانجینگ چین ورزشکاران آینده دار ایران در سه ماده ی ۵۰متر آزاد، ٢۰۰متر کرال پشت و ١۰۰متر پروانه با حریفان خود به رقابت پرداختند که در پایان و در ماده ی ٢۰۰متر کرال پشت رهام پیروانی با زمان دو دقیقه و ٩ثانیه و چهار صدم ثانیه به عنوان نفر اول به دور بعد صعود کرد. در این ماده ورزشکاران تایوان و سنگاپور پس از پیروانی به عنوان نفرات دوم و سوم به فینال راه یافتند.
در این ماده محسن مهمان نواز دیگر شناگر ملی پوش ما با ثبت زمان دو دقیقه و ٢۵ثانیه و ٢۵صدم ثانیه از راهیابی به مرحله ی بعد باز ماند.

در ماده ی ۵۰متر آزاد نیز محمدرضا بیگ محمدی و نیما عبداللهی به آب پریدند که در پایان بیگ محمدی توانست با ثبت زمان ٢۴ثانیه و ٧۵صدم ثانیه به عنوان نفر هشتم به دور بعد راه یابد. در این ماده نیما عبداللهی با ٢۵ثانیه و ٢۵صدم ثانیه تنها چهار صدم ثانیه با حد نصاب مرحله ی نیمه نهایی فاصله داشت و با کسب عنوان هفدهمی از راه یابی به ١۶ نفر مرحله ی نیمه نهایی بازماند.

در ماده ی ١۰۰متر پروانه نیز کامیاب کریمی دیگر ورزشکار نوجوان ایران به آب زد که با ثبت زمان یک دقیقه و دو ثانیه و ۴۴صدم ثانیه نتوانست به مرحله ی بعد صعود کند.

*نفرات برتر ٢۰۰متر کرال پشت ماقبل فینال:
١. رهام پیروانی از ایران ٢.۰٩.۰۴
٢. چونیائو یانگ از تایوان ٢.۰٩.۵٩
٣. ژانگ ون کوئاه از سنگاپور ٢.١۰.۵٣

*نفرات برتر ۵۰متر آزاد دور مقدماتی:
١. دارن فنگلو لیم از سنگاپور ٢٣.٣۴
٢. چینگ وانگ لیم از مالزی ٢۴.١٢
٢. استانیسلاف کاراناخوف از قزاقستان ٢۴.١٢

*نفرات برتر ١۰۰متر پروانه دور مقدماتی:
١. داسان کیم از کره ۵۶.٣٨
٢. سوپاکرید پانانوراتانا از تایلند ۵۶.۶١
٣. جایئون ژونگ از کره ۵۶.٩٨

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب