شناگران ایران رکورد ۵۰متر کرال پشت را شکستند

محسن مهمان نواز و رهام پیروانی شناگران ایران رکورد ملی ماده ۵۰ متر کرال پشت را شکستند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در چهارمین روز مسابقات شنای بازی های آسیایی نوجوانان در نانجینگ چین، در ماده کرال پشت محسن مهمان نواز با ٢٨ثانیه و ٣١صدم ثانیه و همچنین رهام پیروانی با ٢٨ثانیه و ٣۰صدم ثانیه رکورد ملی ایران را شکستند. پیش از این رکورد ملی رده های سنی ۵۰ متر کرال پشت با زمان ٢٨ثانیه و ۴٢صدم ثانیه در اختیار پوریا مالدارقصری بود.
اما در ماده ١۰۰متر آزاد هم نیما عبداللهی با زمان ۵٨ثانیه و ٧٨صدم ثانیه و محمدرضا بیگ محمدلو با زمان ۵۶ثانیه و ٣٢ صدم ثانیه به خط پایان رسیدند.
در ٢۰۰ متر مختلط انفرادی نیز رهام پیروانی با زمان ٢دقیقه و ١٧ثانیه و ٩۶صدم ثانیه به خط پایان رسید. میهمان نواز نیز در این ماده ٢دقیقه و ٢٧ثانیه و ١۰صدم ثانیه را ثبت کرد.
انتهای پیام

image_printپرینت مطلب