شناگران نفت امیدیه در صدر جدول رده بندی قرار گرفتند

نخستین روز از مرحله اول دهمین دوره مسابقات شنای پسران باشگاههای کشور با برتری و صدرنشینی شناگران تیم نفت امیدیه به پایان رسید. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، دهمین دوره مسابقات شنای باشگاههای کشور جام خلیج فارس از صبح پنجشنبه ٣۰آذر با رقابت ۶تیم ؛باشگاه ورزشی نیل، نفت امیدیه،مقاومت بسیج،شناگران پیشتاز البرز، جونان زنجان و نفت تهران در استخر ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده عصر امروز در ۵ماده دوم پیگیری شد و شناگران تیم های نفت امیدیه، مقاومت بسیج و نفت تهران صاحب عناوین برتر شدند که نتایج آن به شرح ذیل می باشد: * ۴۰۰ متر مختلط انفرادی: ١- سعید آشتیانی از نفت امیدیه با زمان ۵ دقیقه و ١٧ ثانیه و ٩١ صدم ثانیه ٢- ایمان تاکی از مقاومت بسیج با زمان ۵ دقیقه و ١٩ ثانیه و٨٣صدم ثانیه ٣- امیر محمد شجاعی فر نفت امیدیه با زمان ۵ دقیقه و ٢۴ ثانیه و۶١صدم ثانیه *١۰۰ متر آزاد: ١- محمد بیداریان از مقاومت بسیج با زمان ۵۴ ثانیه و ٨۵صدم ثانیه ٢- احمد رضا جلالی از نفت امیدیه با زمان ۵۴ ثانیه و ٩۶صدم ثانیه ٣- فرشید محمودی از مقاومت بسیج با زمان ۵٧ ثانیه و ۰١صدم ثانیه *۵۰ متر کرال پشت: ١- جمال چاوشی فر نفت امیدیه با زمان ٢٨ ثانیه و ٣۰ صدم ثانیه ٢- محسن مهمان نواز از مقاومت بسیج با زمان ٢٩ ثانیه و ۶١ صدم ثانیه ٣- سعید آشتیانی از نفت امیدیه با زمان ٣١ ثانیه و ۰۵ صدم ثانیه * ٨۰۰ متر آزاد: ١- آرین اولیایی از نفت امیدیه با زمان ٩ دقیقه و ١٢ ثانیه و ٣٩ صدم ثانیه ٢- سجاد ویسانیان از مقاومت بسیج با زمان ٩ دقیقه و ۴٩ ثانیه و ٨٧ صدم ثانیه ٣- سجاد فرشچی از پیشتازان البرزبا زمان ٩ دقیقه و ۵٣ ثانیه و٨٩صدم ثانیه *٢۰۰ متر پروانه: ١- آرین علیایی از نفت امیدیه با زمان ٢ دقیقه و١٧ثانیه و ٩۵ صدم ثانیه ٢- فرهاد فیاض از نفت امیدیه با زمان ٢ دقیقه و ١٨ ثانیه و٣۵صدم ثانیه ٣- ایمان تاکی از مقامت بسیج با زمان ٢ دقیقه و ٣۰ثانیه و ۵٧ صدم ثانیه بدین ترتیب در پایان روز نخست از دهمین دوره مسابقات شنای باشگاهای کشور-جام خلیج فارس در مجموع امتیازات تیمی بدست آمده تیم نفت امیدیه با ۵۰۶امتیاز پیشتاز این رقابتهاست و تیم های مقاومت بسیج ونفت تهران به ترتیب با ۴۵٢و ٣۵۵امتیاز در کورس رقابت با تیم نفت امیدیه قرار دارند.
این رقابتها صبح فردا جمعه اول دی ماه در ۵ ماده سوم پیگیری خواهد شد و شناگران در مواد ۴ در ٢۰۰ متر آزاد تیمی،١۰۰متر قورباغه،۵۰ پروانه،٢۰۰ متر آزاد و ١۰۰ متر کرال پشت به رقابت خواهند پرداخت.

image_printپرینت مطلب