صدرنشینی تهران‏‏‏،فارس و البرز در جدول رده بندی در پایان روز نخست

نخستین روز مسابقات شنای بانوان قهرمانی کشور در رده سنی عموم با صدرنشینی تهران‏‏‏،فارس و البرز در جدول رده بندی همراه بود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، مسابقات شنای قهرمانی کشور بانوان در رده سنی ١۵ سال به بالا که از صبح امروز یکشنبه با شرکت ٨ تیم به میزبانی هیات شنای استان تهران در استخر مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده است، امشب با برگزاری فینال مواد روز نخست پیگیری شد‏ که نفرات اول تا سوم آنها به شرح زیر است:

* ۴۰۰ متر آزاد:
١- زهرا حسین زاده نمینی از استان فارس بازمان ۴ دقیقه و ۵۶ ثانیه و ٩۶صدم ثانیه.
٢- مریم اورنگی از استان فارس با زمان ۵ دقیقه و ۰٨ ثانیه و ۶٨ صدم ثانیه.
٣- زهرا برادران از استان تهران با زمان ۵ دقیقه و ١۰ ثانیه و٨۴ صدم ثانیه.

*١۰۰متر پروانه:
١- زهرا حسین زاده نمینی از استان فارس با زمان ١ دقیقه و ٧ صدم ثانیه و ٩٩صدم ثانیه.
٢- شیما عبد شنطیایی از استان فارس با زمان ١ دقیقه و١٣ثانیه و ٢صدم ثانیه.
٣-مانا حسینی بای از استان تهران با زمان ١ دقیقه و ١٣ ثانیه و٨۵صدم ثانیه.

*٢۰۰ متر قورباغه:
١-دل آرام رزازان از استان تهران با زمان ٣ دقیقه و ٣ ثانیه و ٩صدم ثانیه.
٢- عاطفه رئوفت از استان فارس با زمان ٣ دقیقه و ٣ ثانیه و ٢۶ صدم ثانیه.
٣-مانا حسینی بای از استان تهران با زمان ٣ دقیقه و ٩ ثانیه و ٧۶ صدم ثانیه.

۴در١۰۰متر آزاد تیمی
١- تهران متشکل از(حسینی بای،طهماسبی،اشتیاقی،برادران)‏ با زمان ۴ دقیقه و ٢۶ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه.
٢- فارس متشکل از(اورنگی،بی طرف،عبد شنطیایی وحسین زاده)‏ با زمان ۴ دقیقه و ٢٨ ثانیه و ٢٢ صدم ثانیه.
٣- البرز متشکل از(احشمت زاده،توسل،خدایی وکلانتری)‏ با زمان ۴ دقیقه و ۵۰ ثانیه و ۴٣ صدم ثانیه.

*٨۰۰ متر آزاد:
١- سارینا اشتیاقی از استان تهران با زمان ١۰ دقیقه و ٣۵ ثانیه و ٨ صدم ثانیه.
٢- سمانه حشمت زاده از استان البرز با زمان ١١ دقیقه و ١۰ صدم ثانیه.
٣-شیما عبد شنطیایی از استان فارس با زمان ١١ دقیقه و ۶١ صدم ثانیه.

این رقابتها صبح فردا دو شنبه با برگزاری رقابتهای مقدماتی مواد ٢۰۰متر آزاد،٢۰۰متر پروانه،۵۰متر قورباغه؛١۰۰متر کرال پشت و ۴ در ٢۰۰متر آزاد تیمی پیگیری می شود.

شایان ذکر است این مسابقات با حضور ٨ تیم البرز، خراسان جنوبی، بوشهر، آذربایجان غربی، کیش، توابع تهران، تهران و فارس طبق قوانین فینا و در ٢۰ ماده به مدت ۴ روز برگزار می شود.

image_printپرینت مطلب