مدیر اجرایی فدراسیون شنا مسئول انجام امور دبیری فدراسیون شد

طی حکمی ازسوی سرپرست فدراسیون شنا، محسن سمیع زاده با حفظ سمت مسئول انجام امور دبیری فدراسیون شنا شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در حکم محسن رضوانی خطاب به محسن سمیع زاده آمده است نظر به تعهد و تخصص جنابعالی با حفظ سمت تا زمان برگزاری مجمع انتخابات فدراسیون شنا کلیه امور مربوط به سرپرست امور دبیری فدراسیون به جنابعالی تفویض می گردد. امید است با اتکال به ایزد منان و بکارگیری از ظرفیت های موجود در جهت حسن اجرای وظایف محوله و پیگیری امور، موفق و موید باشید. شایان ذکر است محسن سمیع زاده از قهرمانان سابق شنای ایران به عنوان مربی و مدیر فنی تیم ملی شنا فعالیت کرده است.

image_printپرینت مطلب