برگزاری مسابقات قهرمانی شنا بزرگسالان

با توجه به برنامه ریزی کمیته شنای بزرگسالان فدراسیون، مردان بالای 25 سال (1368 به پایین) بین روزهای 26 تا 29 آذر در مسابقات قهرمانی شنا شرکت می کنند.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ با توجه به برنامه‌ریزی بعمل آمده توسط کمیته شنای بزرگسالان فدراسیون؛ مقرر شد یک دوره مسابقات قهرمانی شنای بزرگسالان (آقایان) بالای ۲۵ سال گرامیداشت جام خلیج فارس در استان تهران – استخر قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی برگزار شود. از این رو آیین نامه این مسابقات برای اطلاع رسانی تیم ها و نفرات شرکت کننده در اختیار علاقه مندان قرار گرفت.

 

 

 

آئین نامه مسابقات شنا بزرگسالان  جام خلیج فارسویژه آقایان؛ تهران – استخر آزادی ( آذر ۱۳۹۳)

 

بر اساس تصمیم فدراسیون شنا مقرراست مسابقات شنا بزرگسالان در رده های سنی بالای ۲۵ سال آقایان تحت  عنوان – جام خلیج فارس –  جهت توسعه کمی و کیفی شنای کشور به شرح جدول ذیل برگزار گردد. علیهذا مقتضی است با در نظر داشتن مفاد این بخشنامه نسبت به اعزام تیم آن استان جهت شرکت درمسابقات مذکور اقدام فرمائید.

 

²تعداد افراد اعزامی ازهر استان:

الف) ورزشکار ۱۲ نفر

تبصره ۱ : از آنجا که حداکثر نفرات اعزامی اعم از مربی، ورزشکار  ۱۲  نفرخواهد بود. لذا مقتضی است سرپرست ومربی تیم از بین شرکت کنندگان در مسابقات انتخاب ومعرفی گردد.

 

²محل وزمان اجرای مسابقات:

رده های سنی

متولدین ورود به اردو شروع مسابقات پایان مسابقات خروج از اردو
بالای ۲۵ سال  (آقایان) ۱۳۶۸به پایین بعدازظهرچهارشنبه ۱۳۹۳/۹/۲۶ ساعت ۱۶:۰۰ ۱۳۹۳/۹/۲۷ ۱۳۹۳/۹/۲۸

صبح روز شنبه  ۱۳۹۳/۹/۲۹ ساعت ۰۹:۰۰

 

²محل برگزاری و اسکان شناگران:

محل برگزاری : تهران- استادیوم ورزشی آزادی  – استخر قهرمانی آزادی

محل اسکان و پذیرش :تهران – استادیوم ورزشی آزادی  – خوابگاه شماره ۲

 

²جدول رده های سنی و تاریخ تولد :

ردیف

رده  سنی متولدین

۱

۲۵ تا ۲۹  سال ۱۳۶۸  الی  ۱۳۶۴
۲ ۳۰  تا ۳۴ سال

۱۳۶۳  الی  ۱۳۵۹

۳

۳۵  تا ۳۹  سال ۱۳۵۸  الی   ۱۳۵۴
۴ ۴۰ تا ۴۴  سال

۱۳۵۳  الی  ۱۳۴۹

۵

۴۵ تا ۴۹  سال ۱۳۴۸   الی  ۱۳۴۴
۶ ۵۰  تا ۵۴  سال

۱۳۴۳   الی   ۱۳۳۹

۷

۵۵  تا ۵۹ سال ۱۳۳۸  الی  ۱۳۳۴
۸ ۶۰ تا ۶۴  سال

۱۳۳۳  الی  ۱۳۲۹

۹

۶۵  تا ۶۹ سال ۱۳۲۸  الی   ۱۳۲۴
۱۰ ۷۰  تا ۷۴  سال

۱۳۲۳  الی   ۱۳۱۹

۱۱

۷۵  تا ۷۹  سال ۱۳۱۸   الی   ۱۳۱۴
۱۲ ۸۰ سال وبه بالا

۱۳۱۳    به پائین

                                 

²چگونگی برگزاری مسابقات:

۱- مسابقات به صورت نهایی برگزار خواهد شد.

۲- مسابقات صبحها رأس ساعت ۹ و عصرها رأس ساعت ۱۶ آغاز خواهد شد.

۳- مراسم اختتام مسابقات بعد از انجام آخرین رشته در بعدازظهر آخرین روز مسابقات با توزیع مدال به نفرات اول تاسوم واهدای کاپ قهرمانی به تیم های برتر برگزار خواهد شد.

 

²کنگره مسابقات:

رأس ساعت ۲۰ روز قبل از مسابقات (چهارشنبه۲۶/۹/۹۳)در محل خوابگاه برگزار خواهد شد.

 

²دستورجلسه :   

۱- تلاوت قرآن کریم

۲- خیر مقدم

۳- انتخاب اعضای کمیته های فنی وانضباطی مسابقات

۴- تعداد اعضای کمیته فنی۵ نفر بوده که ۳ نفر از طرف فدراسیون شنا و ۲ نفر از بین سرپرستان ومربیان حاضر با اکثریت آراء خواهد بود.

²مدارک مورد نیاز:

۱-همراه داشتن اصل کارت ملی همراه با یک برگ تصویر آن

۲- کارت بیمه پزشکی ورزشی (صادره ۱۳۹۳)

۳-گواهی صحت سلامت جسمانی از پزشک معتمد هیأت پزشکی ورزشی استان متبوع

تبصره ۲: مسئولیت نظارت بر صحت انجام معاینه پزشکی و صدورگواهی سلامت جسمانی ورزشکاران بعهده هیات شنا استان متبوع خواهد بود.

 

²امورمالی

۱- کلیه هزینه های اردویی (غذا،اسکان، ایاب و ذهاب ؛ عوامل اجرایی و غیره) شرکت کنندگان اعم از ورزشکار، مربی توسط تیم های اعزامی تامین و پرداخت می شودو هزینه های اسکان ، غذا و سایرهزینه ها در طول مسابقات به ازاء هر نفر- مسابقه مبلغ  یک میلیون و پانصد هزار ریال (۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال) خواهد بود که درهنگام پذیرش دریافت میگردد.

۲- از آوردن نفرات اضافی تحت عنوان (راننده ، همراه، فرزند، مربی یا سرپرست )جدا˝خودداری گردد.

* تذکرمهم : پذیرش واستقرار کلیه تیم های شرکت کننده در محل اسکان الزامی است.

 

²مقررات فنی وشیوه برگزاری مسابقات:

۱- در هرگروه سنی از هر استان فقط یکنفرمی تواند در ترکیب تیم اعزامی حضور داشته باشد.

۲- هر شناگر می تواند در کلیه مواد انفرادی گروه سنی مربوط به خود شرکت نماید.

۳- هرشناگر مجاز است فقط دریک مسابقه تیمی شرکت نماید.

۴-۲نفر از اعضاء تیم اعزامی (شناگران تیم) به سمت سرپرست و مربی تیم  با معرفی نامه هیات شنا استان/باشگاه  تعیین می گردد.

۴-شناگران بالای ۴۰ سال در صورت تمایل می توانند از داخل آب مسابقه را شروع نمایند.

۵- ترکیب تیم های امدادی می بایست حداقل یک ساعت قبل از شروع مسابقات همان روز به منشی مسابقات تسلیم گردد.

۶- به کلیه نفرات اول، دوم، سوم مواد مختلف مسابقه نهایی حکم و مدال اهدا ء می شود.

۷-رده بندی براساس امتیازات کسب شده ذیل تعیین خواهد شد:

مواد انفرادی ۱،۲،۳،۴،۵،۶،۷،۹ و امتیاز تیمی ۲،۴،۶،۸،۱۰،۱۲،۱۴،۱۸

۸- درصورتی که شناگری نام او در برگه ارنج ثبت گردیده و مقرر گردد درمسابقه شرکت نماید اما به دلایل غیر پزشکی ازحضور در مسابقه خودداری نماید مبلغ (۳۰۰,۰۰۰  ریال) جریمه برای هر مورد دریافت خواهد گردید.

۹- اعتراض به نتیجه هرمسابقه باید به صورت کتبی توسط مربی تیم ، حداکثر ۳۰ دقیقه پس از پایان هر ماده همراه مبلغ(۵۰۰,۰۰۰ریال) به سرداور مسابقه تحویل داده شود.

۱۰- درصورتی که شناگری بعد از معرفی از سوی سرپرست یا مربی تیم و تعیین خط شنا به دلایل پزشکی از شرکت در مسابقات امتناع نماید درصورت تأیید پزشک مسابقات، دیگر اجازه شرکت در بقیه مواد شنا را تا پایان مسابقات همان روز نخواهد داشت .

۱۱-شناگرانی که در تیم های ملی ،لیگ شنا و واترپلو سالهای ۹۲ و ۹۳ عضویت داشته باشندحق شرکت در مسابقات را ندارند.

۱۲- ارسال اعلام آمادگی  تیم ها با تعیین تعداد نفرات تیم (از طریق فاکس و ایمیل ) حداکثر تا پایان وقت اداری ۱۳۹۳/۹/۲۳  الزاماً از طریق نمابر ۸۸۸۲۰۷۱۴ و پست الکترونیکی فدراسیون به آدرس info@irsf.ir امکان پذیر است . پس از اتمام تاریخ مذکور از پذیرش تیم ها ممانعت بعمل می آید.

تذکر مهم: ضمن ارسال (پیوست بخشنامه)مواد مسابقات شنا ، برنامه روزانه مسابقات ، فرم مشخصات تیم ها خواهشمند است دستور فرمایید مراتب اعلام آمادگی خود را تا زمان مقررارسال نمائید، شایان ذکر است برگه ارنج تیمها (تکمیل فرم مخصوص ارنج) در جلسه کنگره  دریافت می گردد.

تبصره ۳:بمنظور بهره مندی هیأتهای شنای سراسر کشور از توانمندیها ی بخش خصوصی، حضور تیم های ورزشی تحت عنوان باشگاه و یا مؤسسات فرهنگی ورزشی با معرفی نامه هیات شنای استان در این مسابقات بلامانع میباشد.

 

مواد مسابقات در رده های سنی

ردیف

رده  سنی مواد مسابقات

۱

۲۵ تا ۲۹  سال ۱۰۰ مترآزاد ۱۰۰مترقورباغه ۱۰۰مترکرال پشت ۵۰مترپروانه ۵۰مترآزاد ۵۰×۴مترمختلط انفرادی

۲

۳۰  تا ۳۴ سال ۱۰۰ مترآزاد ۱۰۰مترقورباغه ۱۰۰مترکرال پشت

۵۰مترپروانه

۵۰مترآزاد

۵۰×۴مترمختلط انفرادی

۳

۳۵  تا ۳۹  سال ۱۰۰ مترآزاد ۱۰۰مترقورباغه ۱۰۰مترکرال پشت ۵۰مترپروانه ۵۰مترآزاد

۵۰×۴مترمختلط انفرادی

۴

۴۰ تا ۴۴  سال ۱۰۰ مترآزاد ۱۰۰مترقورباغه ۱۰۰مترکرال پشت ۵۰مترپروانه ۵۰مترآزاد

۵۰×۴مترمختلط انفرادی

۵

۴۵ تا ۴۹  سال ۱۰۰ مترآزاد ۱۰۰مترقورباغه ۵۰ مترکرال پشت ۵۰مترپروانه ۵۰×۴مترمختلط انفرادی

۶

۵۰  تا ۵۴  سال ۱۰۰ مترآزاد ۱۰۰مترقورباغه ۵۰ مترکرال پشت ۵۰مترپروانه

۷ ۵۵  تا ۵۹ سال ۱۰۰ مترآزاد ۱۰۰مترقورباغه ۵۰ مترکرال پشت ۵۰مترپروانه

۸

۶۰ تا ۶۴  سال ۵۰مترآزاد ۵۰مترقورباغه ۵۰ مترکرال پشت ۵۰مترپروانه

۹

۶۵  تا ۶۹ سال ۵۰مترآزاد ۵۰مترقورباغه ۵۰ مترکرال پشت
۱۰ ۷۰  تا ۷۴  سال ۵۰مترآزاد ۵۰مترقورباغه ۵۰ مترکرال پشت

۱۱

۷۵  تا ۷۹  سال

۵۰مترآزاد ۵۰مترقورباغه —-

۱۲

۸۰ سال وبه بالا ۵۰مترآزاد ۵۰مترقورباغه

—-

۱۳

مجموع ۱۴۰ سال

۵۰ ×۴ متر  مختلط تیمی

۱۴

مجموع ۱۶۰ سال ۵۰ ×۴ متر  آزاد  تیمی

 

برای دانلود فایل پی دی اف این آیین نامه بر روی لینک زیر کلیک کنید.

آئین نامه مسابقات شنا بزرگسالان جام خلیج فارس

 

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب