نتایج مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی شنا / جابجایی یک رکورد ملی

مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی شنا طی روزهای پنجشنبه و جمعه در استخر ورزشگاه آزاد تهران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، در این مسابقات که زیر نظر یورگ وویت سرمربی تیم ملی شنا و اعضای کمیته فنی و با حضور ۶۴ شناگر از سراسر کشور برگزار شد، شناگران برتر کشور در ١٧ ماده با یکدیگر به رقابت پرداختند.
نکته قابل توجه در مرحله دوم مسابقات انتخابی تیم ملی جابجایی یک رکورد ملی از سوی جمال چاوشی فر شناگر جوان اصفهانی بود.
وی موفق شد در ماده ١۰۰ متر کرال پشت با ثبت زمان ۵٩ثانیه و ١۴ صدم ثانیه رکورد این ماده را که (۵٩ ثانیه و ۵٢ صدم ثانیه ) بود به میزان ٣١ صدم ثانیه کاهش دهد.
در پایان این مسابقات قرار است کمیته فنی ضمن تجزیه و تحلیل رکوردهای بدست آمده در خصوص دعوت از شناگران به اردوی تیم ملی برای مسابقات بین المللی تصمیم گیری کند.
نتایج دو روز مسابقات انتخابی تیم ملی شنا به شرح زیر است:
۵۰ متر آزاد: پویا جدیدی از تهران با زمان ٢۴ ثانیه و ۴٢ صدم ثانیه
٢۰۰ متر قورباغه: سینا رجبی از گیلان با زمان ٢ دقیقه و ۴٣ ثانیه و ١۶ صدم ثانیه
۴۰۰ متر آزاد: محمدرضا مسعودی از تهران با زمان ۴ دقیقه و ٣٢ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه
٢۰۰ متر مختلط انفرادی: مهدی انصاری از آذربایجان شرقی با زمان ٢ دقیقه و ٢۴ ثانیه
۵۰ متر قورباغه: امیر محمد شجاعی فر از فارس با زمان ٣١ ثانیه و ٣۰ صدم ثانیه
١۰۰ متر پروانه: افشین عسگری از البرز ۵٨ ثانیه و ٢٧ صدم ثانیه
١۵۰۰ متر آزاد: آرمان صانعی از تهران با زمان با زمان ١٨ دقیقه و ٢۰ ثانیه و ١٨ صدم ثانیه
۴۰۰ متر مختلط انفرادی: مهدی انصاری آذربایجان شرقی با زمان ۵ دقیقه و ٢۶ ثانیه ۵١ صدم ثانیه
١۰۰ متر آزاد: احمد رضا جلالی از فارس با زمان ۵۴ ثانیه و ٣۰ صدم ثانیه
۵۰ متر کرال پشت: جمال چاوشی فر از اصفهان با زمان ٢٧ ثانیه و ٨۴ صدم ثانیه
٨۰۰ متر آزاد: آرین علیایی از فارس با زمان ٩ دقیقه و ٢۵ ثانیه ٩٧ صدم ثانیه پ
٢۰۰ متر پروانه: فرشید محمودی از بوشهر با زمان ٢ دقیقه و ٣١ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه
٢۰۰ متر کرال پشت: بهزاد صیاد از تهران با زمان ٢ دقیقه و ٢١ ثانیه و ٣۰ صدم ثانیه
٢۰۰ متر آزاد: آرشام میرزایی از البرز با زمان ٢ دقیقه و ١ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه
۵۰ متر پروانه: افشین عسگری از البرز با زمان ٢۵ ثانیه و ۴١ صدم ثانیه
١۰۰ متر قورباغه: علی امینی از تهران با زمان ١ دقیقه و ١٢ ثانیه و ۶ صدم ثانیه
١۰۰ متر کرال پشت: جمال چاوشی فر از اصفهان با زمان ۵٩ ثانیه و ١۴ صدم ثانیه

image_printپرینت مطلب