نخستین نشست اتاق فکر شیرجه کشور سه شنبه برگزار می شود

نشست بررسی راهکارها، چالش ها و فرصت های شیرجه کشور جهت تدوین برنامه های عملیاتی این رشته با حضور صاحب نظران و کارشناسان شیرجه کشور سه شنبه هفته جاری برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، این فدراسیون در راستای ایجاد بستری مناسب جهت توسعه پایدار رشته های ورزشی تحت پوشش در قالب تشکیل اتاق فکر، روز سه شنبه ٢٢ اسفند ماه در نشستی با حضور صاحب نظران و کارشناسان شیرجه کشور ضمن بررسی راهکارها، چالشها و فرصت های این رشته، به تدوین برنامه های عملیاتی در این زمینه خواهند پرداخت.

این نشست ساعت ١۴ روز سه شنبه ٢٢ اسفند ماه با حضور مربیان، کارشناسان و صاحب نظران شیرجه کشور در محل فدراسیون شنا برگزار خواهد شد.

از سوی فدراسیون شنا آقایان تقی عسگری، محمد مجزا، مهندس فصیحی، محمد رضا شکول، غلامرضا میرزا خانلری، حسین حیدرپور، امید حدیقی، علی رعنا حسینی، مهدی محمدی، حسین جعفری راد و حمید ساریخانی به این نشست هم اندیشی دعوت شده اند.

image_printپرینت مطلب