١۰ رکورد رده سنی در رقابت های شنای مسافت کوتاه شکست

شناگران نوجوان ١۰ رکورد رده سنی را در رقابت های شنای مسافت کوتاه جابجا کردند.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو، شناگران نوجوان و مستعد کشور در رقابت های شنای مسافت کوتاه که در شهر تبریز برگزار شد توانستند ١۰ رکورد رده سنی را جابجا کنند.

در ماده ۵۰ متر قورباغه آرمان صیدی از استان کرمانشاه شناگر خط آزد موفق شد با ثبت زمان ٣٣ ثانیه و ٣۵ صدم ثانیه رکورد این ماده را که با زمان ٣۴ ثانیه و ١۵ صدم ثانیه متعلق به محمدجواد عباسی از ستان کرمانشاه بود را جابجا کند.
در همین ماده آریا نسیمی شاد از استان خراسان رضوی توانست با ثبت رکورد ٣٢ ثانیه و ٣٩ صدم ثانیه رکورد آرمان سیدی از استان کرمانشاه را بشکند.

همچنین در ماده ۵۰ متر آزاد شایان شاه محمدی شناگر خط آزاد از تهران با ثبت زمان ٢۵ ثانیه و ٩۶ صدم ثانیه رکورد قبلی را که با زمان ٢۶ ثانیه و ٢۰ صدم ثانیه متعلق به نیما عبدالهی بود را جابجا کرد.
در همین ماده امیر محمد سرابی از استان خراسان رضوی با تقاضای ثبت رکورد توانست رکورد ٢۵ ثانیه و ٧٩ صدم ثانیه را به ثبت برساند و برای دومین بار در این ماده رکورد جابجا کند.

در ماده ١۰۰ متر قورباغه نیز آرمان صیدی شناگر خط آزاد با ثبت رکورد ١ دقیقه و ١۴ ثانیه و ۵١صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان ١ دقیقه و ١۵ ثانیه و ٢١ صدم ثانیه به محمدجواد عباسی تعلق داشت را جابجا کرد. در نهایت هم آریا نسیمی شاد با ثبت زمان ١ دقیقه و ١١ ثانیه و ۵٢ صدم ثانیه رکورد او را بهبود بخشید.

در ماده ٢۰۰ متر قورباغه آریا نسیمی شاد با ثبت رکورد ٢ دقیقه و ٣٧ ثانیه و ٧٢ صدم ثانیه رکورد قبلی را که با زمان ٢ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ٣١ صدم ثانیه متعلق به آرین علیایی بود را جابجا کرد.
در ماده ١۰۰ متر پروانه مهدی رمضانی راد از گیلان ضمن تقاضای رکورد توانست با ثبت زمان ١ دقیقه و ۰۴ ثانیه و ٩١ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان ١ دقیقه و ۰۵ ثانیه و ۰٣ صدم ثانیه متعلق به رهام پیروانی بود را جابجا کند.
در ماده ۵۰ متر کرال پشت محمد صحافی مقدم از خراسان رضوی با زمان ٣۰ ثانیه و ٣١ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان ٣۰ ثانیه و ٨٧ صدم ثانیه به نیما عبدالهی تعلق داشت را بهبود بخشید.
در ماده ١۰۰ متر مختلط انفرادی امیرمحمد سرابی از خراسان رضوی با زمان ١ دقیقه و ۰۶ ثانیه و ۶۶ صدم ثانیه موفق شد رکورد قبلی این ماده را که با زمان ١ دقیقه و ۰٨ ثانیه و ۰٣ صدم ثانیه به آرین علیایی تعلق داشت را جا بجا کند.
در ماده ۵۰ متر پروانه امیرمحمد سرابی با زمان ٢٨ ثانیه و ٣۶ صدم ثانیه توانست رکورد این ماده را که با زمان ٢٩ ثانیه و ٢۵ صدم به کیان دولت شاهی تعلق داشت را جابجا کند.
در ماده ۴*١۰۰ متر مختلط تیمی تیم خراسان رضوی با زمان ۴ دقیقه و ٢۴ ثانیه و ۰٣ صدم ثانیه توانست رکورد قبلی این ماده را که با زمان ۴ دقیقه و ٣٩ ثانیه و ٨۰ صدم ثانیه متعلق به تیم تهران را جابه جا کند.
در ماده ۴*١۰۰ متر مختلط تیمی خراسان رضوی ضمن تقاضای ثبت رکورد موفق شد با زمان ۴ دقیقه و ۰٢ ثانیه و ٩٧ صدم ثانیه رکورد قبلی این ماده را که با زمان ۴ دقیقه و ۰۴ ثانیه و ٧٨ صدم ثانیه به تیم تهران تعلق داشت را جابه جا کند.

انتهای پیام

image_printپرینت مطلب

چیریچ: تمام داوران ایران در سطح بین المللی و ملی فرصت پیشرفت دارند/ دوره خوبی برگزار شد

میخاییل چیریچ  مدرس و ناظر بین المللی واترپلو جهان بیان داشت: تمام داوران ایران چه در سطح بین المللی و چه در سطح ملی این فرصت را دارند که پیشرفت کنند، صرفا به نحوه کار آنها بستگی دارد و می‌توانم به جرات بگویم که کلاس بسیار خوب و راضی کننده‌ای بود.

سعادت: استقبال خوبی از ماراتن آب‌های آزاد کیش شد

رییس هیات شنا جزیره کیش ضمن ابراز خوشحالی از استقبال وسیع و گسترده شناگران از مسابقات آب های آزاد گفت: حدود ۱۵۰ شناگر به همراه سرپرست و مربی در این رقابت ها شرکت کردند که این موضوع بیانگر پیشرفت و آینده‌ای درخشان در رشته آب‌های آزاد است.