چاووشی فر برای دومین با ر رکورد شکنی کرد

جمال چاووشی بر ای دومین بار موفق به شکستن رکورد ملی در بازیهای آسیایی داخلن سالن کره شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا شیرجه و واترپلو، جمال چاووشی فر شناگر آینده دار کشورمان که در اولین روز از چهارمین دوره مسابقات داخل سالن آسیا ( کره جنوبی) در ماده ۵۰*۴ متر مختلط تیمی موفق به شکستن رکورد شده بود در دومین روز این مسابقات نیز در ماده ۵۰ متر کرال پشت توانست با ثبت زمان ٢۵ ثانیه و ٩٣ صدم ثانیه رکورد این ماده را که متعلق به خودش بود را ١٧ صدم ثانیه بهبود بخشد. این مسابقات از روز یکشنبه ٩ تیرماه آغاز شده و تا روز پنج شنبه ١٣ تیرماه ادامه خواهد داشت.

image_printپرینت مطلب