یوویچ: از مشاهده سطح واترپلو بزرگسال ایران خوشحال شدم/ باید روی رده پایه بیشتر تمرکز شود

مدرس بین المللی فدراسیون جهانی گفت: واترپلو ایران مسیر درستی را طی کرده ولی همچنان نیاز به پیشرفت دارد، به خصوص در باشگاه ها باید سرمایه گذاری روی واترپلو بیشتر شود.

ادامه مطلب »