بختیاری: خصوصی سازی استخرها بلای جان شنای همدان

رئیس هیئت شنا و شیرجه استان همدان گفت: روزگاری همدان قطب شنا و شیرجه کشور بود و شناگران همدانی در اردوهای تیم ملی حضور داشته و رکوردهای ملی به نام آنها ثبت می شد اما مدتی است که دیگر از آن نام و آوازه خبری نیست چراکه خصوصی سازی استخرها بلای جان شنای همدان شده است.

ادامه مطلب »