حامد ملک خانبانان: جواب خیلی ها را می دهیم

بازیکن تیم ملی واترپلو ساحلی ایران در آستانه اعزام به بازی های آسیایی گفت: نتیجه خوبی که در مسابقات واترپلو قهرمانی آسیا می گیریم، می تواند جواب خیلی از کسانی را که واترپلو را به بازی های آسیایی نفرستادند، بدهد.

ادامه مطلب »

برخوردی: موفقیت واترپلو در گرو توجه و سرمایه گذاری است

بازیکن تیم ملی واترپلو ساحلی ایران قبل از اعزام به مسابقات آسیایی گفت: امیدوارم واترپلو ایران چهار سال بعد به بازی های آسیایی اعزام شود و در آینده با سرمایه گذاری و توجه به این رشته شرایط بهتر شود.

ادامه مطلب »