با هدف بررسی تقویم سال ۱۳۹۳

جلسه کمیته فنی واترپلو تشکیل می شود

Print Friendly
جلسه کمیته فنی واترپلو تشکیل می شود

جلسه کمیته فنی واترپلو فردا دوشنبه اول اردیبهشت ماه با حضور اعضا تشکیل می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ جلسه کمیته فنی واترپلو فردا دوشنبه اول اردیبهشت ماه با حضور اعضای این کمیته ساعت ۱۶ در سالن جلسات استخر ۹ دی برگزار می شود. مرتضی شریعت، محمدهادی بیک، حمید شب […]

جلسه کمیته فنی واترپلو فردا دوشنبه اول اردیبهشت ماه با حضور اعضا تشکیل می شود.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ جلسه کمیته فنی واترپلو فردا دوشنبه اول اردیبهشت ماه با حضور اعضای این کمیته ساعت ۱۶ در سالن جلسات استخر ۹ دی برگزار می شود.
مرتضی شریعت، محمدهادی بیک، حمید شب انگیز، بهمن کیانی والا، محمدجواد پذیرفته، حسین رضایی، سیروس طاهریان، علی آقاجان محب، منصور گروسی و مسعود رضوانی اعضای حاضر در این جلسه هستند.
موضوع جلسه:
۱- بررسی تقویم سال ۱۳۹۳
۲- بررسی آیین نامه لیگ سال ۱۳۹۳
۳- تاریخ شروع لیگ ۱۳۹۳


Print Friendly

پاسخ دهید

اخبار مرتبط