ورزش های آبی جمهوری اسلامی ایران

گزارش تصویری مرحله پایانی لیگ شیرجه اسفند1393 (2)

عکاس/ اکبر توکلی (خبرگزاری ایرنا)